Hej alla medlemmar!

Hej alla medlemmar!

 

Vilken annorlunda tid vi lever i. Det var väl ingen som för bara ett år sedan kunde ana hur ett coronavirus skulle kunna påverka hela världen, men så blev det. Vi i styrelsen undrade i våras, när allt med kort varsel ställdes in och ställde om, vad som skulle hända hos oss. Det visade sig snart att det var just golf många ville och kunde spela. Vilket golfår vi har haft!

 

2020 har varit ett riktigt rekordår. Vad sägs om följande?

 • 1 645 medlemmar i september 2020 varav 173 juniorer (1 539 medlemmar varav 137 juniorer 2019).
 • Över 15 500 ronder har medlemmar bokat i bokningssystemet GIT och 3 400 ronder har greenfeegäster bokat. Sen vet vi dessutom att bollrännan har använts flitigt av både medlemmar och gäster.
 • 300 personer har gått kurs eller varit med i träningsgrupp under säsongen. Flera kvällar i veckan har vi haft tre parallella träningsgrupper igång samtidigt.
 • 143 medlemmar är nybörjare, 132 medlemmar har singelhandicap och 20 medlemmar har till och med plushandicap.
 • Smålandsserien kom äntligen igång under hösten och Glasrikets GK ställde upp med ett stort antal serielag. I augusti deltog klubben med lag i klasserna D30, D50, H40, H50 och H60 (två lag) med flera fina insatser. Inte minst D30-laget lyckades bra genom att vinna division 1 i sin åldersklass.
 • Banrekord från tee 56 med 64 slag för Erik Engström och från tee 60 med 62 slag för Alexander Björk.
 • Mer än 8 000 spelade rundor på vår nya fotbollsgolfbana.

Vi säger bara, WOW!!

 

Vi i styrelsen vill att Glasrikets GK ska vara en vänlig och inbjudande klubb, där alla känner sig välkomna och trivs. Banan ska bjuda på en fin upplevelse för alla – den ska erbjuda spelutmaningar, naturupplevelse, gemenskap och rekreation. Banan håller allt högre kvalitet och det har även skett flera förbättringar under året, till exempel:

 

 • Under början av året lades många timmar ner på att röja i skogspartierna mellan flera hål och nu kan vi alla njuta av en luftig och vacker naturmiljö som också gör det enklare att hitta de bollar som råkar hamna snett (även om det aldrig händer ).
 • Vi som spelare kan glädjas åt nya, strategiskt placerade, bunkrar på hål 4, 7 och 13. Förändringar som gjort banan lite mer förlåtande för medelgolfaren men minst lika utmanande för låghandicapparen.
 • Att våra långtslående nu har möjlighet att spela från tee 60 och att vi till och med kunde avgöra klubbmästerskapet från tee 60 för herrarna är en annan förändring.
 • Klubben har i samverkan med tränargruppen ordnat med en uppvärmd studio med golfsimulator, som ger alla träningslystna en möjlighet att utveckla sin spelförmåga året runt.
 • Många medlemmar efterfrågar att kunna förvara sin golfutrustning på klubben. Därför har klubben utökat bagförrådet med 20 nya förvaringsskåp.
 • Under slutet av året har arbete genomförts för att höja spelkvaliteten på hål två. Det kommer vi kunna njuta av under nästa år.

Många av er medlemmar tog er tid att svara på enkäten Players 1st och vi i styrelsen har omsorgsfullt gått igenom resultatet. Vi ser att många medlemmar uppskattar att komma till golfklubben, ni tycker vi har en trevlig bana med fina greener och ni ger höga betyg till den träning som erbjuds. Sen finns det andra delar som ni tycker kan förbättras, inte minst tillgängligheten, det vill säga att komma ut på banan och få spela i önskat tempo. Tillgängligheten är därför ett område som vi i styrelsen kommer att prioritera i det fortsatta utvecklingsarbetet och vi har redan bestämt att fler tider ska vara bokningsbara via GIT från och med nästa säsong. Vi återkommer framöver med mer åtgärder för att öka tillgängligheten.

 

Klubben kommer fortsätta utvecklas på flera sätt under 2021. Bland annat planeras en damm att anläggas på hål 3, banpersonalen kommer utökas med en resurs, personalutrymmena kommer förbättras och vi kommer köpa in ytterligare två golfbilar, en greenklippare med aggregat samt en spruttruck. Vi har även i dagarna fått beviljat bygglov och kan påbörja ett projekt att bygga tak över utslagsplatserna på rangen.

 

Vi hoppas så klart att smittläget kommer utvecklas på ett positivt sätt, vilket kommer innebära att vi kommer kunna anordna fler sociala aktiviteter, som tävlingar med kanonstart och gemensam prisutdelning, kommittéträffar och medlemsfest. Låt oss återkomma om det nästa år.

 

2020 har verkligen varit ett rekordår och vi ser med optimism på klubbens utveckling. Vi i styrelsen vill tacka för det här året, det är en glädje att uppleva den anda vi har i klubben och vi längtar redan efter att träffa er igen på andra sidan årsskiftet. Stort tack till vår fantastiska personal, tränare och alla ideella krafter. Stort tack till alla medlemmar – det är tack vare er vi har den fina klubb som vi har!

 

Tills vi ses nästa gång önskar vi er en riktigt GOD om än annorlunda JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

Styrelsen för Glasrikets Golfklubb

Annelie, Anzie, Bettan, Jonas, Julia, Lisa, Olof, Staffan och Sven

Hej alla medlemmar!

 

Vilken annorlunda tid vi lever i. Det var väl ingen som för bara ett år sedan kunde ana hur ett coronavirus skulle kunna påverka hela världen, men så blev det. Vi i styrelsen undrade i våras, när allt med kort varsel ställdes in och ställde om, vad som skulle hända hos oss. Det visade sig snart att det var just golf många ville och kunde spela. Vilket golfår vi har haft!

 

2020 har varit ett riktigt rekordår. Vad sägs om följande?

 • 1 645 medlemmar i september 2020 varav 173 juniorer (1 539 medlemmar varav 137 juniorer 2019).
 • Över 15 500 ronder har medlemmar bokat i bokningssystemet GIT och 3 400 ronder har greenfeegäster bokat. Sen vet vi dessutom att bollrännan har använts flitigt av både medlemmar och gäster.
 • 300 personer har gått kurs eller varit med i träningsgrupp under säsongen. Flera kvällar i veckan har vi haft tre parallella träningsgrupper igång samtidigt.
 • 143 medlemmar är nybörjare, 132 medlemmar har singelhandicap och 20 medlemmar har till och med plushandicap.
 • Smålandsserien kom äntligen igång under hösten och Glasrikets GK ställde upp med ett stort antal serielag. I augusti deltog klubben med lag i klasserna D30, D50, H40, H50 och H60 (två lag) med flera fina insatser. Inte minst D30-laget lyckades bra genom att vinna division 1 i sin åldersklass.
 • Banrekord från tee 56 med 64 slag för Erik Engström och från tee 60 med 62 slag för Alexander Björk.
 • Mer än 8 000 spelade rundor på vår nya fotbollsgolfbana.

Vi säger bara, WOW!!

 

Vi i styrelsen vill att Glasrikets GK ska vara en vänlig och inbjudande klubb, där alla känner sig välkomna och trivs. Banan ska bjuda på en fin upplevelse för alla – den ska erbjuda spelutmaningar, naturupplevelse, gemenskap och rekreation. Banan håller allt högre kvalitet och det har även skett flera förbättringar under året, till exempel:

 

 • Under början av året lades många timmar ner på att röja i skogspartierna mellan flera hål och nu kan vi alla njuta av en luftig och vacker naturmiljö som också gör det enklare att hitta de bollar som råkar hamna snett (även om det aldrig händer ).
 • Vi som spelare kan glädjas åt nya, strategiskt placerade, bunkrar på hål 4, 7 och 13. Förändringar som gjort banan lite mer förlåtande för medelgolfaren men minst lika utmanande för låghandicapparen.
 • Att våra långtslående nu har möjlighet att spela från tee 60 och att vi till och med kunde avgöra klubbmästerskapet från tee 60 för herrarna är en annan förändring.
 • Klubben har i samverkan med tränargruppen ordnat med en uppvärmd studio med golfsimulator, som ger alla träningslystna en möjlighet att utveckla sin spelförmåga året runt.
 • Många medlemmar efterfrågar att kunna förvara sin golfutrustning på klubben. Därför har klubben utökat bagförrådet med 20 nya förvaringsskåp.
 • Under slutet av året har arbete genomförts för att höja spelkvaliteten på hål två. Det kommer vi kunna njuta av under nästa år.

Många av er medlemmar tog er tid att svara på enkäten Players 1st och vi i styrelsen har omsorgsfullt gått igenom resultatet. Vi ser att många medlemmar uppskattar att komma till golfklubben, ni tycker vi har en trevlig bana med fina greener och ni ger höga betyg till den träning som erbjuds. Sen finns det andra delar som ni tycker kan förbättras, inte minst tillgängligheten, det vill säga att komma ut på banan och få spela i önskat tempo. Tillgängligheten är därför ett område som vi i styrelsen kommer att prioritera i det fortsatta utvecklingsarbetet och vi har redan bestämt att fler tider ska vara bokningsbara via GIT från och med nästa säsong. Vi återkommer framöver med mer åtgärder för att öka tillgängligheten.

 

Klubben kommer fortsätta utvecklas på flera sätt under 2021. Bland annat planeras en damm att anläggas på hål 3, banpersonalen kommer utökas med en resurs, personalutrymmena kommer förbättras och vi kommer köpa in ytterligare två golfbilar, en greenklippare med aggregat samt en spruttruck. Vi har även i dagarna fått beviljat bygglov och kan påbörja ett projekt att bygga tak över utslagsplatserna på rangen.

 

Vi hoppas så klart att smittläget kommer utvecklas på ett positivt sätt, vilket kommer innebära att vi kommer kunna anordna fler sociala aktiviteter, som tävlingar med kanonstart och gemensam prisutdelning, kommittéträffar och medlemsfest. Låt oss återkomma om det nästa år.

 

2020 har verkligen varit ett rekordår och vi ser med optimism på klubbens utveckling. Vi i styrelsen vill tacka för det här året, det är en glädje att uppleva den anda vi har i klubben och vi längtar redan efter att träffa er igen på andra sidan årsskiftet. Stort tack till vår fantastiska personal, tränare och alla ideella krafter. Stort tack till alla medlemmar – det är tack vare er vi har den fina klubb som vi har!

 

Tills vi ses nästa gång önskar vi er en riktigt GOD om än annorlunda JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

Styrelsen för Glasrikets Golfklubb

Annelie, Anzie, Bettan, Jonas, Julia, Lisa, Olof, Staffan och Sven

Information Bana/range

Hej

Det har minst sagt varit ett speciellt år för oss på gröna sidan. I mars i år var vi beredda på det värsta: att golfbanor skulle stängas ner och permittering skulle behövas. Det visade sig bli helt tvärtom. Med en tillströmning av golfare redan vid säsongsstarten förstod vi att det skulle bli mycket att göra. När det har varit så många golfare på banan från tidig morgon till kväll påverkas givetvis både banan, med större slitage, och vårt arbete. Allt arbete tar längre tid då vi ofta är tvungna att vänta in golfare. Trots allt har det fungerat bra, och, tro det eller ej: det har varit betydligt färre incidenter vilket vi såklart är glada för.

Men som sagt – allt tar längre tid, och på något håll påverkas skötseln såklart av det. Bunkerkanter, trimning och vägar är det som framförallt hamnar efter. Slitaget ökar på greener och tees, och det har varit betydligt mer uppslag på fairway i år jämfört med tidigare säsonger. Inför säsongen 2021 är vi mer förberedda inför dessa utmaningar då vi kommer vara en extra i personalstyrkan.

Under hösten och till våren kommer en del underhållsarbeten och förbättringar göras. Några av sakerna är att se över våra gångvägar och förbättra dessa. Vi ska fortsätta förbättra våra bunkrar med ny sand och så kommer även någon bunker få ett annat utseende. Vi har även en del dräneringsjobb att utföra för att få bättre spelytor runtom vissa greener.

Vi har nu kommit till den punkt då vi måste stänga ordinarie greener på banan. Vi har klarat hösten bra från svampsjukdomar och har kunnat hålla tillbaka slitaget till viss del då gräset fortfarande växer lite, men med tanke på betydligt mer spel på banan och det fuktiga vädret så behöver gräset få återhämta sig. Vi behöver också göra de skötselåtgärder som krävs för att förbereda gräset inför vintern. Därför stänger vi ordinarie greener för spel måndagen  den 9/11 och öppnar istället för vintergreener. Rangen stänger idag 3/11 pga underhållsarbete.

Tack för denna säsong!

Mvh
Sebastian med personal

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet!

 

Banan och klubben sjuder av liv och engagemang. Känns helt underbart!

Här kommer lite uppdateringar på vad som hänt och är på gång, samt lite reflektioner.

2020 är och har varit ett annorlunda år. Hemester och sommar har gjort att vår bana varit hårt belastad under i princip hela säsongen. Golfen och vår klubb har fått ett uppsving och det syns på bl.a. beläggning på banan, kurser, nybörjare, rangen och fotbollsgolfen. Belastningen med fler antal spelade ronder från fler nya medlemmar och gäster, ger kortsiktigt ett bra tillskott i kassan. Men får följdverkningar. Det har varit svårare i år att hitta starttider som passar. Vi i styrelsen och bland personalen är fullt medvetna om situationen och analyserar och utvärderar hur vår framtida klubb ska bli ännu bättre. Detta för att ni medlemmar ska känna att ni får så pass bra service som möjligt och att ni känner ett stort värde av att vara med i klubben.

Ett par saker påverkar mer än annat hur du och andras upplevelse av klubben och golfrundan är. Se till att avboka era tider i god tid om ni inte ska utnyttja tiden eller att inte boka in fler personer i bollarna än vad ni ska spela (gäller även bollrännan). Tänk hela tiden på ”ready golf” så att ni förbereder er och ser till att rundan går så smidigt som möjligt. Ha för vana att släppa genom sällskap som håller högre tempo än er själva.

En annan sak som vi uppmärksammar är att det uppstår en hel del incidenter på banan. Ha alltid för vana att ni ser till att ni syns på banan för bakomvarande sällskap, vänta att slå tills ni är helt säkra på att framförvarande sällskap är utom räckhåll samt om det skulle behövas, så ropa hellre ”fore” en gång för mycket än en gång för lite. Allt för att vi fortsatt ska vara den trivsamma och familjära klubben.

Som jag inledde, så ser det ut som vi även under 2020 kommer göra ett väldigt bra år ekonomiskt. Vi är i budgetprocess för 2021 och kommer lägga förslag på både nya investeringar i vår anläggning och personal. Allt för att ni medlemmar ska få mer valuta för er spelavgift. För att vi ska ha bästa nytta av våra investeringar, så måste vi även se över bemanningen på klubben. För att klubben och banan ska utvecklas och hålla vår förväntade standard och kunna ta emot och serva våra medlemmar är det viktigt att vi alla förstår behovet av rätt kompetens och fler personer som arbetar och är engagerade i klubben. Vi är därför i ett läge där vi måste ta ett antal strategiska beslut för framtiden. Med vår stabila ekonomi finns alla förutsättningar att vår framtid ser ljus ut, men det gäller att hela tiden vara ödmjuk, lyhörd och rädd om våra pengar för att möta det som ligger runt hörnet.

Budgeten för 2021 kommer inom ett par veckor att vara färdig för genomgång. Därför har vi preliminärt planerat att hålla ett höstmöte den 27 oktober. Ambitionen är att hålla ett fysiskt möte, med de restriktioner som vi har att förhålla oss till. Det känns angeläget att kunna hålla ett möte där vi träffas och diskutera klubbens nuläge och framtid.

En del som vi gärna ser är att ni alla lämnar era synpunkter i vårt verktyg Players 1st för att vi ska hålla koll på vad ni och våra gäster tycker om klubben och anläggningen.

Sköt nu om er alla och se till att njuta av vår fantastiska bana i höst.

Glasrikets GK den 16 september 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

KM D70, H70 och H80

Den 9/9-2020 hade inte mindre än 40 seniorer anmält sig till klubbmästerskapen för D70, H70 och H80 som avgjordes i regn och rusk och i bland lite, lite sol.

Bland de äldre seniorerna i H80 deltog sex spelare. Här blev det mycket jämnt där både Idor Salomonsson och Börje Birgersson kom in på samma antal slag.
Eftersom spelarna inte stannade kvar utsågs Idor till segrare utifrån den matematiska metoden S9.

Bland de yngre seniorerna i H70 deltog 26 spelare. Där blev det en mycket hård kamp där flera deltagare var inblandade i slutstriden.
Till slut krävdes särspel på hål 9 mellan Marino Persson och Göran Svensson eftersom båda kom in på 83 slag. Efter att Marino hade missat sin parputt behöll Göran lugnet och kunde rulla i bollen för par och seger.

Bland de åtta damerna i D70 var det Lilian Jacobsson som hanterade vädret bäst och hade skaffat sig en stabil ledning redan efter nio hål.

Stort grattis till segrarna!
H80 Idor Salomonsson
H70 Göran Svensson
D70 Lilian Jacobsson

Resultatlistorna på MinGolf

IMG_5369_1200_RKa

Segraren i H80 Idor Salomonsson, tvåa från höger.
Som sig bör i dessa tider är de på behörigt avstånd från varandra 🙂

IMG_5374_1200_RKa

Segraren i H70 Göran Svensson, till höger.
Lars-Inge-Sandqvist singlar slant om vem som, i särspelet på nian, skall slå ut först av Marino och Göran.

IMG_5334_1200_RKa

Segraren i D70 Lilian Jacobsson flankerad av tvåan Maire till vänster och trean Iréne till höger.

KM, Dam, Herr & Junior 2020

I helgen 5-6/9-2020 genomfördes KM Open och klasser på Glasrikets GK.
Totalt var det 58 spelare anmälda varav elva damer och 47 herrar. Hela banan var i fantastiskt skick. Även de spelare som inte lyckades spela sin bästa golf under helgen berömde greenernas kvalitet både gällande jämnhet och fart. I år segrade Elisabeth Ericsson damklassen efter två stabila 77-ronder. Det var ett lite annorlunda upplägg för herrarna då den avslutande tredje ronden spelades från tee 60. Den som till slut stod som totalsegrare över tre ronder var Hampus Larsson med totalscoren 209 slag.

Följande segrare har vi i klasserna:

KM Open Herr Hampus Larsson

KM Open Dam Elisabeth Ericsson

D30 Maria Holstensson

D50 Elisabeth Ericsson

D60 Sigrid Steinarsdottir

H30 Martin Carlsson

H40 Pär Lindberg

H50 Magnus Ekstedt

H60 Ulf Eriksson

Herr junior Erik Engström

Dam junior – kan inte utses när det endast är en deltagare.
(Daisy Hjertqvist totaltvåa bland damerna på 78+82=160 slag)

Gräv-Olles vandringspris gick till Magnus Ekstedt.

Resultatlista på MinGolf

Klubbmästerskap H70 H80 D70 spelas onsdagen den 9/9-2020 (Länk till MinGolf)

Text: Tor Ahlbäck
Foto: Rojel Karlsson (Lovar fler bilder vad det lider)

Erik Engström, Hampus Larsson, Martin Carlsson

Erik Engström, Hampus Larsson, Martin Carlsson

Daisy Hjertqvist
Elisabeth Ericsson

Daisy Hjertqvist, Elisabeth Ericsson

Maria Holstensson

Maria Holstensson

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

 

Underbara sommartider även om det är annorlunda. Nu har vi firat midsommar och banan är i toppskick. Känns som de arbeten som vi gjort under hösten och vintern tagits väl emot. De nya bunkrarna och 60-tee, är spännande nytillskott som gör att vi kan både spela en bättre och utmanande bana för alla.

När vi gjorde den ekonomiska sammanställningen t.o.m. maj, så visar det att vi förbättrat ekonomin ytterligare gentemot förra året. Medlemsavgifter, spelavgifter och greenfee ökar. Till detta har vi i år även intäkter från Fotbollsgolfen. Vilket med säkerhet kan anses vara en fullträff.

När det gäller läget kring Covid-19 och de förhållningsregler och rekommendationer som finns, kan konstateras att vi alla gör vårt bästa för att möta det på ett respektfullt sätt. Vilket känns som vi lyckas med. Av den anledningen kan vi nu konstatera att begränsningarna att genomföra klubbtävlingar släpps fr.o.m. 1 juli. Vi har nu uppdaterat de tävlingar som kommer att genomföras under resterande delen av säsongen. Tävlingspremiär blir golfveckan med start genom Golfsshopens tävling den 20 juli.

Jag vill ändå att vi inte ska släppa att vara väldigt försiktiga och ha respekt för andra. Vi måste alla se till vi håller god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

I övrigt hittar ni annan information kring bl.a. förhållningsregler på vår hemsida.

När vi ser att trycket på banan är så pass högt som det har varit under den här säsongen så är det viktigt att vi alla tänker på att hålla tempo, släppa igenom om man inte klarar tempot, hålla sina bokade tider och om vi inte kan utnyttja den att tiden avbokas så fort vi kan. Under vissa tider har vi golfvärdar som hjälper till vid starten och ser att det blir bra flyt. De är en viktig service för er. Tänk på att hjälpa till och se till att bollrännan är aktuell och korrekt.

När det gäller banan så måste vi alla hjälpa till att hålla den så fin vi bara kan. Vi kan alla spara vårt skräp (inklusive snusprillor och fimpar) och slänga dem i papperskorgarna.

Glöm inte att kratta bunkrarna (med handske), laga uppslagen torv och nedslagsmärken.

En positiv bild vi har är att respekten för våra banarbetare och deras arbetssituation är fortsatt hög. Härligt att höra och fortsätt så!

Sedan jag skrev ett ordförandebrev har vi genomfört ett annorlunda årsmöte. Ni kan på hemsidan läsa om de beslut som fattades.

Till sist så uppmanar jag er alla att delta i vår undersökning via Players 1st. Några av er har i dagarna fått ett mail om att svara på ett antal frågor. Det har stor betydelse i vårt förbättringsarbete, att så många som möjligt svarar.

Ta hand om varandra och njut av livet att kunna vara ute i naturen!

Glasrikets GK den 26 juni 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Golfbilar

GOLFBILAR

Efterfrågan på att hyra våra golfbilar är stor när många vill ut och spela. Det finns olika anledningar till behovet att använda golfbil och Glasrikets GK vill försöka tillmötesgå så alla kan spela på vår mycket fina golfbana.

Glasrikets GK har sex (6) golfbilar och det förekommer inte alltför sällan att alla bilar är uthyrda samtidigt. Därför vill vi uppmana alla som hyr golfbil att tänka på nedanstående;

– Var vänlig parkera och ladda bilen direkt efter spelad rond. Golfbilen kan eventuellt vara uthyrd strax efter din rond.

– När du bokar golfbil så var vänlig och försök uppskatta hur länge du har användning av den. Exempelvis har du starttid kl. 9.30 (bokad eller bollränna) så reserveras bilen mellan kl. 9 – 14.

* I dessa pandemitider är rekommendationen att inte dela golfbil (mer än med närstående).

Vid tävlingar (läkarintyg krävs) och sällskapsronder gäller att den som bokat golfbilen har förtur. Kansliet har inte ansvaret att fråga om samåkning och dylikt.

När du parkerat och laddat golfbilen är vi mycket tacksamma att du plockar ut dina saker (scorekort, flaskor m.m.). I mån av tid ska vi försöka hinna med att sprita ratten, nyckeln m.m. mellan ronderna.

Fr o m juni lägger kansliet in alla bokningar av golfbilar i datorn och då krävs tidsregistrering (precis som när du ska ut och spela). Det är bara personer med läkarintyg som kan förboka bil. När detta bokningssystem testats och fungerar bra så kommer golfbilar att kunna bokas på nätet, exempelvis i samband med bokning av starttid eller anmälan till tävling. När denna tidsbokning släpps på nätet kommer vi med ytterligare information.

Körning med golfbil kräver B-körkort. En golfbil är registreringspliktig och trafikförsäkring är obligatorisk. Registrering och försäkring ansvarar klubben för.

Ha många trevliga golfronder

GLASRIKETS GK

Glasrikets GK – fotbollsgolf

Stort uppsving för golfen – Glasrikets GK slår ett slag för fotbollsgolfen

Av Hans Nilsson

Stort uppsving för golfen - Glasrikets GK slår ett slag för fotbollsgolfen

Fotbollsgolfen har blivit stekhet på Glasrikets GK. – Det här är en väg in i golfen, säger Joel Schönbeck, näst längst till höger. Graham Crisp, head pro, och Viktor Johansson till vänster och Melvin Harlin är med på noterna. Foto: Hans Nilsson

 

VÄXJÖ. Glasrikets Golfklubb har sett ett rejält uppsving i år med en ökning av antalet besökare med uppåt 20 procent. Ett nytt inslag i verksamheten som lockat många på kort tid är fotbollsgolfen. – Fotbollsgolfen är en väg in i den vanliga golfen, säger Joel Schönbeck, 13-årig golftalang i Glasrikets GK.
I slutet av mars invigdes den nya fotbollsgolfbanan på Glasrikets GK i Växjö med tvillingbröderna Thomas och Andreas Ravelli och Alexander Björk i spetsen.
Fotbollsgolfen består av en 18-hålsbana med 12 hål i skogen och 6 hål på en bana med olika hinder med vattendammar, traktordäck och stolpar.

Det är Graham Crisp, headpro på Glasrikets GK, och Henrik Lisecke, i teamet på Glasriket, som har tagit initiativet till fotbollsgolfbanan.
De driver fotbollsgolfen ihop med klubben. Det är en jättesatsning av Glasrikets GK för att locka flera unga golfspelare till klubben, och det ser ut som att det är ett lyckat drag.
– Vi har haft över 2 000 besökare på fotbollsgolfen på ett par månader, det är väldigt bra. Det har varit flera föreningar här som Östers IF, Växjö DFF och spelat fotbollsgolf, berättar Graham Crisp.
– Det har kommit mycket familjer och spelat, och många företag och ungdomar. Vissa helger har det varit fullbokat på fotbollsgolfen.

När Lokaltidningen gör ett besök en vanlig onsdag eftermiddag på Glasrikets GK är det fullt med folk i olika åldrar som spelar vanlig golf.
Bland alla dessa golfare hittar vi tre yngre förmågor som står och tränar slag vid driving range. Det är Viktor Johansson, 17 år, och de båda 13-åringarna Melvin Harlin och Joel Schönbeck. De drömmer om att bli golfproffs alla tre.
– Jag bor precis intill golfbanan, så jag är här varje dag och spelar och tränar. Det kan bli flera timmar per dag, berättar Joel Schönbeck.
– Golf är en individuell sport och det gillar jag, det hänger bara på mig hur det ska gå, säger Viktor Johansson.
– Det är viktig att vara taktiskt i golf också, man måste läsa av banan och terrängen när man ska slå, inflikar Melvin Harlin.
Vi går en liten runda på fotbollgolfbanan ihop med Graham Crisp. Han berättar gärna om att han och golfproffset Alexander Björk slog bröderna Ravelli i en match i fotbollsgolf när banan invigdes.
Nu visar han runt på banan och det märks tydligt om man har spelat fotboll. Det blir lättare då, men det är väldigt likt vanlig golf och det är det som är grejen.
– Det här är en väg in i golfen, säger Joel Schönbeck, och när Graham Crisp hör det skiner han upp i ett stort leende.

Graham Crisp och Glasrikets GK kan glädja sig åt ett ökat antal besökare på banan i år jämfört med förra året. Fotbollsgolfen är en förklaring, men den vanliga golfen passar väldigt bra också i dessa coronatider, tror Graham Crisp.
– Man ska ju vara utomhus i den friska luften, och när man spelar golf eller fotbollsgolf är man inte så många och man behöver inte gå nära varandra heller. Därför fungerar det bra nu med golf, säger Graham Crisp.
– Vi har ökat stort i år, det är 10 till 20 procent fler i år som besöker oss och det är både äldre och yngre som spelar. Man kan gott säga att det är ett uppsving för oss.

hans nilsson


Fotbollsgolfen på Glasrikets GK har lockat över 2 000 besökare på ett par månder. – Det är väldigt bra, säger Graham Crisp, headpro. Viktor Johansson, Melvin Harlin och Joel Schönbeck drömmer mest om att bli golfproffs. Foto: Hans Nilsson

Viktor Johansson, 17 år, och 13-åringarna Joel Schönbeck och Melvin Harlin tränar golf varje dag på Glasrikets Gk och drömmer om att bli golfproffs. Foto: Hans Nilsson


Saxat från Lokaltidningen Växjö/Alvesta

Information gällande rangen!

På grund av att bollplockaren är sönder plockar vi med en öppen traktor på morgonen, rangens öppettider tillsvidare

måndagar kl.10-20

övriga vardagar kl.10-23

helgdagar kl.9-23

Hälsningar

Graham

Information gällande krattning av bunkrar

Med Coronautbrottet kom det föreskrifter hur vi bör agera från klubbens sida för att minska smittspridningen.

Vi valde att ta bort bunkerkrattorna. Meningen var att spelaren skulle jämna till efter sig med foten och klubban.

Tyvärr har uteblivna krattor tolkats som att spelaren inte behöver göra någonting. Detta har resulterat i att bunkrar blivit ospelbara.
Vissa spelare har tagit till lägesförbättring men det är inte tillåtet i hinder.

Vi kommer från och med fredag 8 maj placera ut krattorna igen men då gäller följande:

 1. Vi vill att ni sätter på er handskar innan ni tar i krattan. Detta kommer skydda både dig och den som kommer efter dig. Ta med ett par handskar hemifrån för att ha till hands.
  Vi kommer även ha trädgårdshandskar till försäljning för en billig peng i shopen.
 1. Har ni inga handskar jämnar ni till sanden med foten och klubban.

När vi ändå har er uppmärksamhet ber vi er att hjälpa medspelare och framförallt oss banarbetare.
Gå inte i de branta slänterna utan gå i och ur där bunkern är som lägst. Går man i slänten gör man den mjuk och bollarna kommer lättare att pluggas.

2020-05-06
Styrelsen och Banutvecklingskommittén