Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Så har då äntligen säsongen kommit igång! Det har gått två veckor sedan vårmötet och jag vill börja med att tacka alla medlemmar för förtroendet jag fick att förvalta och utveckla den fantastiskt fina klubb vi har. Den nya styrelsen har haft sitt...

Betesdjur på Glasrikets GK

Golfklubben har under de senaste åren saknat naturvårdande betesdjur i några av de hagar som omger golfbanan. Vi har nu fått kontakt med en djurägare som ska hålla betesdjur i våra hagar. För detta ändamål har vi i samarbete med kommunekologen i Växjö, Janne...

Från årsmöte 2022

Den 20/4 höll Glasrikets GK sitt årsmöte där verksamheten för 2021 gicks igenom och lades till handlingarna. Johan Johansson gick igenom ekonomin och vi kan konstatera att vi haft ännu ett bra år med ett resultat likt 2020. Vi tackade även av de avgående...