Kallelse vårmöte

Styrelsen i Glasrikets GK kallar härmed medlemmarna till ÅRSMÖTE (vårmöte) Datum: Onsdagen den 3 april 2024 Tid: Klockan 19.00 Plats: Restaurang Futurum, Ljungadalsgatan 2 Ärenden: Stadgeenliga mötesförhandlingar Handlingar* Finns på kansliet den 27 mars*...

HLR räddar liv

Under vårt höstmöte talade Bettan om vikten om att starta HLR tidigt och om att en tidig elstöt ökar möjligheten för överlevnad vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Vi hade i maj en händelse på vår bana där en man får ett plötsligt hjärtstopp.Medspelare och spelare i...

Kallelse till Höstmöte

Kallelse Datum Torsdagen den 26 Oktober 2023 Tid Klockan 19.00 Plats Futurum Växjö Ärenden Stadgeenliga mötesförhandlingar Handlingar* Finns på kansliet den 19 oktober* Förslag till budget, medlemsavgifter och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och...

Kallelse till Årsmöte(vårmöte)

Styrelsen i Glasrikets GK Växjö kallar härmed medlemmarna till ÅRSMÖTE (vårmöte)   Datum               Onsdagen den 15 mars 2023 Tid                     Klockan 19.00 Plats                  Restaurang Futurum, Ljungadalsgatan 2 Ärenden            Stadgeenliga...

Kallelse till årsmöte (Höst)

Styrelsen i Glasrikets GK kallar härmed medlemmarna till ÅRSMÖTE (höstmöte) Datum Onsdagen den 26 Oktober 2022 Tid Klockan 19.00 Plats Futurum Växjö. ingen föranmälan behövs. Ärenden Stadgeenliga mötesförhandlingar Handlingar* Finns på kansliet den 19 oktober* *...

Från årsmöte 2022

Den 20/4 höll Glasrikets GK sitt årsmöte där verksamheten för 2021 gicks igenom och lades till handlingarna. Johan Johansson gick igenom ekonomin och vi kan konstatera att vi haft ännu ett bra år med ett resultat likt 2020. Vi tackade även av de avgående...