Välkommen till Glasrikets GK

Här spelar vi långt ifrån de stora vägarnas ständiga brus

Glasrikets GK:s historia

GLASRIKETS GOLFKLUBBS HISTORIA av Michael Örtegren 2022 Detta är kortfattat historien om hur det hela började, och även om många olika personer genom åren räddat klubben ur svåra ekonomiska situationer, så är det ändå till syvende och sist tack...

läs mer

Restaurangen

Golfhäftet

Pay & Play

Fotbollsgolf