Nytt klubbhus Glasrikets GK?

Glasrikets golfklubb vill vara Smålands trivsammaste golfklubb! I klubbens Vision och målbild 2025 står följande: ” Glasriket har blivit en naturlig port till Fylleryd och är därmed en självklar nod för Växjöbor som vill besöka naturreservatet för cykling, löpning,...

Inbjudan till Workshop (Uppskjutet)

2022-01-04Uppskjutet pga Covid-19 pandemin. Arbetet kommer att fortsätta men i andra former.Länk till Vision 2025 Härmed har vi nöjet att bjuda in våra medlemmar till en Workshop med sikte på 2025 Glasrikets Golfklubb sprudlar av liv, rörelse och engagemang.– Nu...