Glasrikets golfklubb vill vara Smålands trivsammaste golfklubb! I klubbens Vision och målbild 2025 står följande:

” Glasriket har blivit en naturlig port till Fylleryd och är därmed en självklar nod för Växjöbor som vill besöka naturreservatet för cykling, löpning, skidåkning, tipspromenader eller annan motion. Restaurangen och de gemensamma ytorna är en ytterligare anledning för att inte bara golfare söker sig till området. Glasrikets golfklubb har helt enkelt blivit en attraktiv mötesplats för Växjös idrotts- och friluftsliv. Även många familjer från närliggande stadsdelar hittar till anläggningen för en fika, måltid eller umgänge.”

För att uppnå Vision och målbild 2025 behövs ett välfungerande och trivsamt klubbhus. Dagens klubbhus har diverse brister med bland annat höga driftkostnader, ofräscha omklädningsrum och att det inte går att utöka restaurangverksamheten då detta kräver bättre förutsättningar och ett större kök.

Styrelsen och personalen är väl medvetna om problemen och under de senaste åren har flera medlemmar lämnat goda förslag på förbättringsmöjligheter av anläggningen:

  • Slå ihop shop och kansli för att effektivisera och vara mer tillgänglig för medlemmar och gäster.
  • Större och bättre matsal.
  • Yta för samkvämsmöjligheter för medlemmar och gäster.
  • Kioskverksamhet efter 9 hål.
  • Uppfräschning runt klubbhusområdet (rabatter, gångar m.m.)
  • Uppfräschning av parkeringsplats
  • Uppfräschning av uppställningsplats för husbilar och husvagnar

En projektgrupp är startad för att ta fram ett förslag till ett färdigställt förändrat klubbhus under 2023, om investeringsbeslut fattas av medlemmarna under våren 2022. Som underlag för beslutet kommer kostnadskalkyler samt förslag på klubbhusutformning arbetas fram.Styrelsen kommer parallellt under våren att ta fram förslag till lämplig finansieringsmodell.

 För att alla medlemmar ska kunna vara delaktiga var det planerat att i januari 2022 hålla en workshop där ni som medlemmar skulle blivit inbjudna och komma med förslag på hur ett nytt/förändrat klubbhus ska se ut och vilka ytor som behövs. Då denna workshop tyvärr inte kan hållas pga den pågående pandemin önskar projektgruppen att du som medlem i stället kommer in med förslag och idéer via bifogad länk senast måndagen den 24 januari. Alla förslag är i detta skede varmt välkomna!

Länk till förslagsenkät

Stort tack för ditt bidrag!

Hälsningar
Klubbhusprojektgruppen genom Staffan Ekdahl

Projektgruppen består av nedan personer. Ni får gärna ta direktkontakt med oss via mail eller telefon

Marcus Isaksson, vår nya administrativa medarbetare
marcus@glasriketsgk.se  eller 0470-65320

Lars Inge Sandqvist, aktiv i seniorkommittén samt varit inom byggbranschen
larsinge.sandqvist@gmail.com  eller 0729653736

Claes Ahlrot, aktiv i fastighetskommittén samt inom elbranschen
claes.ahlrot@eon.se  eller 0703553337

Henrik Engström, aktiv spelare samt företagare inom byggbranschen
henrik@torpsbyggelement.se  eller 0708928850

Staffan Ekdahl, aktiv styrelseledamot samt varit inom byggbranschen
fam_ekdahl@msn.com eller 0730660248