Fastighetskommittén

Kommittén ansvarar för långsiktiga mål och verksamhetsplaner för klubbens fastigheter.

Det kan gälla underhåll, till- och ombyggnader, lokalanpassningar för klubbens verksamhet och därmed de budgetmässiga konsekvenserna av detta.
Kommittén utgör också ett löpande stöd för anställda i det dagliga arbetet som berör lokalfrågor samt för styrelsen.

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter från er medlemmar på hur vi kan förbättra våra fastigheter/lokaler.

Kommittéordförande
Staffan Ekdahl
Fam_ekdahl@msn.com