Off Course-Komittén

Golfklubbens marker ägs till 100%  av Glasrikets GK och ligger helt inom naturreservatet Fylleryd.

Det innebär att vi måste följa den skötselplan som länsstyrelsen fastställt. Därför har vi varje år samråd med Växjös kommunekolog angående vilka skötselåtgärder som ska genomföras.

Kommittén sköter den skogliga delen av fastigheten. Arbetet, som huvudsakligen utförs under vinterhalvåret, innebär slyröjning och gallring av markerna som ligger vid sidan av banan.

En tredjedel av fastigheten utgörs av betesmark och slåttervall. Vi har ett flerårigt avtal med en djurhållare vilket borgar för att vi kommer att ha djur i våra hagar och skötsel av slåttervallarna under flera år framöver.

Kommittéordförande
Stig Johnsson
0705 637380

Här ses en del av den ideella styrkan som bidrar till att vi har det så fantastiskt fint på Glasrikets GK.