Miljökommittén

Miljökommittén skall med arbetsmiljö och yttre miljö som ledord ansvara för att klubbens arbetsmiljöarbete och miljöarbete ständigt utvecklas samt görs intressant för medlemmar och sponsorer.

Miljökommittén skall se till att ingångna avtal hålls samt att miljölagarna följs. I detta ligger även som ansvar att utbilda och utveckla personalen och att informera medlemmar samt sponsorer.

Skyltar och informationsmaterial tas fram och underhålls bland annat för detta ändamål.

Vi i kommittén är tacksamma för förslag på förbättringar som kan göra klubben ännu bättre.

Kommittéordförande
Anzie Monell