Banutvecklingskommittén

IMG_3036_1300x300_RKa

Kommittén ansvarar för långsiktiga mål och verksamhetsplaner för banorna och tillhörande träningsområden.
Det kan gälla skötselplan, maskininvesteringar, ombyggnadsplaner m.m. och därmed de budgetmässiga konsekvenserna av detta.
Kommittén utgör också ett löpande stöd och bollplank för headgreenkeepern i den dagliga driften av banan.

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter från er medlemmar på hur vi kan förbättra vår bana.

Kommittéordförande
Stig Malm
stig@garboab.se