Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter

Dessa tillfälliga lokala ordningsföreskrifter, med anledning av Covid-19, kommer från R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar

2020-05-06 från Styrelsen och Banutvecklingskommittén (Nya direktiv gällande krattning av bunkrar!)

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

  • (Glasrikets GK kommer inte att placera ut några bunkerkrattor innan vi får nya direktiv från Svenska Golfförbundet)

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.