Ordförande har ordet !

Sommartider hej….

 

Så är vi mitt i sommaren och halva året har gått, men inte halva golfsäsongen. Som tur är det många månader med härliga golfupplevelser kvar.

I dagarna fick vi de första resultaten från medlemsundersökningen. Ca en tredjedel av våra medlemmar har fått enkätunderlaget och svarsprocenten är tillfredsställande.

Det finns nästan oändliga möjligheter att bryta ner svaren i detalj. Det är ett gediget jobb att analysera hela materialet och det blir ännu bättre längre fram på året då fler av våra medlemmar får enkätunderlaget.

Sammanfattningsvis kan man säga att svaren är positiva både vad det gäller banan, klubblivet, träningsmöjligheter.

Beträffande banan är omdömena mycket positiva, men det finns två områden där vi inte når upp till den nivån man önskar. Det är framförallt bunkrarna, där man har synpunkter på att de håller ojämn kvalitet och att det finns för mycket sten i sanden. Det finns också synpunkter på att våra tees är ojämna. Två områden där vi kan jobba vidare för att bli bättre.

 

Restaurangen får både ris och ros. I enkäten finns möjlighet att förutom att svara på de givna frågorna komma med egna kommentarer. Lite till min förvåning kommer det ett antal negativa omdömen om restaurangen. Varför jag blir förvånad över detta är att när jag talar med såväl gäster som medlemmar hör jag överlag nästan bara positiva omdömen och man är glad över den standardhöjningen som blivit. Kanske är det så att några negativa kommentarer härrör sig från den allra första tiden, för visst fanns det inkörningsproblem. Som ett talande exempel på detta har någon skrivit att vi måste fixa alkoholtillstånd i restaurangen. När enkäten skickades ut var detta ordnat sedan några veckor.

Senare i år återkommer jag med mer detaljerad info om resultatet. Inför budgetarbetet 2018 är det ett bra underlag får då vet vi ännu mer exakt vad ni tycker att vi skall anstränga oss för att ytterligare förbättra helheten.

 

På styrelse mötena har vi infört in ny stående punkt ”incidentrapportering” Under juni månad hade vi tre incidenter att ta upp. Samtliga var att vi golfare har slagit bollar så att banpersonalen har varit i riskområdet. Var uppmärksam när ni slår så att det kan ske utan risk för andra människor.

 

Ekonomin fortsätter att vara bra. Trots att vi upplät rangen till Graham så ligger vårt resultat vid senaste mätningen i mitten av juni på ungefär samma nivå som året innan. Likviditeten är också mycket god. Det är jätteviktigt. Medlemsantalet fortsätter att utvecklas positivt.

 

Jag har tidigare skrivit om vår otroligt positiva utveckling på juniorsidan med juniorer i träning och vad som är särskilt glädjande är att vi nu har ett antal ungdomar som börjar nå elitnivå. Senaste helgen hade vi Erik Engström, Fredrik Von Schoultz, Hampus Hultqvist, Ellie Hjertqvist och Daisy Hjertqvist, som var i Värnamo och tävlade om en plats i JSM. Sammanfattningsvis om denna tävling att vårt lag gjorde den mycket fin första tävling i JSM för klubblag. Det lovar gott inför framtiden.

 

Styrelsen har arbetat fram och fastställt tre nya policies. Dessa är:

  1. Policy angående alkohol, andra droger, rökning och snusning.
  2. Policy angående etik och rent spel på Glasrikets GK
  3. Jämställdhets- och integrationsprogram

Vi kommer snarast att lägga ut dessa på hemsidan.

 

Nu kan jag berätta två mycket trevliga saker. Det första är att Lakers kommer att förlägga sin årliga tävling på Glasriket i år. Datum för det evenemanget är den 22 augusti. Vi både hoppas och tror att detta skall ge klubben bra PR med mycket uppmärksamhet. Det är en stor dag för Lakers då man presenterar laget för sina sponsorer och det blir säkert en stor dag för oss också.

 

Den 31 augusti kommer det att spelas en stor tävling på vår bana där hela behållningen går till välgörande ändamål. Tävlingen heter Växjö Charity Against Diabetes 1som är en insamling till förmån för Barndiabetesfonden. Det är ett antal välkända växjöföretag som står bakom denna satsning. Vi är både glada och stolta att man valt vår bana för att genomföra detta projekt.

 

Avslutningsvis vill jag gratulera Alvesta GK som i dagarna firat sitt 30 års jubileum.

Växjö GK har nu anställt en ny klubbchef, Claes Hovhammar. Vi önskar honom välkommen in i golfens underbara värld och hoppas att samarbetet mellan klubbarna åter skall bli lite bättre.

 

Carl-Gustaf Göthe ordförande