Golfbilar

GOLFBILAR

Efterfrågan på att hyra våra golfbilar är stor när många vill ut och spela. Det finns olika anledningar till behovet att använda golfbil och Glasrikets GK vill försöka tillmötesgå så alla kan spela på vår mycket fina golfbana.

Glasrikets GK har sex (6) golfbilar och det förekommer inte alltför sällan att alla bilar är uthyrda samtidigt. Därför vill vi uppmana alla som hyr golfbil att tänka på nedanstående;

– Var vänlig parkera och ladda bilen direkt efter spelad rond. Golfbilen kan eventuellt vara uthyrd strax efter din rond.

– När du bokar golfbil så var vänlig och försök uppskatta hur länge du har användning av den. Exempelvis har du starttid kl. 9.30 (bokad eller bollränna) så reserveras bilen mellan kl. 9 – 14.

* I dessa pandemitider är rekommendationen att inte dela golfbil (mer än med närstående).

Vid tävlingar (läkarintyg krävs) och sällskapsronder gäller att den som bokat golfbilen har förtur. Kansliet har inte ansvaret att fråga om samåkning och dylikt.

När du parkerat och laddat golfbilen är vi mycket tacksamma att du plockar ut dina saker (scorekort, flaskor m.m.). I mån av tid ska vi försöka hinna med att sprita ratten, nyckeln m.m. mellan ronderna.

Fr o m juni lägger kansliet in alla bokningar av golfbilar i datorn och då krävs tidsregistrering (precis som när du ska ut och spela). Det är bara personer med läkarintyg som kan förboka bil. När detta bokningssystem testats och fungerar bra så kommer golfbilar att kunna bokas på nätet, exempelvis i samband med bokning av starttid eller anmälan till tävling. När denna tidsbokning släpps på nätet kommer vi med ytterligare information.

Körning med golfbil kräver B-körkort. En golfbil är registreringspliktig och trafikförsäkring är obligatorisk. Registrering och försäkring ansvarar klubben för.

Ha många trevliga golfronder

GLASRIKETS GK