Tillfälliga lokala regler

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 2018 FÖR GLASRIKETS GOLFKLUBB

Regel- & Handicapkommittén / Utg. 2018-09-18 (PDF-fil för utskrift)

Följande tillfälliga lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Lägesförbättring

En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas utan plikt och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan han återplacerar bollen eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.

Mark under arbete (MUA)

Områden med vit spraylinje

Områden vars gräns definieras av vit spraylinje är mark under arbete (MUA).

Mark under arbete med droppzon, Hål 2.
Området vars gräns definieras av blå/blåvita pinnar (till vänster) respektive vit spraylinje (till höger) är mark under arbete (MUA).

Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.

Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet.

Sprickor i marken

Sprickor i marken på spelfältet är mark under arbete. Störande inverkan av sprickorna på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt denna regel.

Insektshotell

Insektshotell (stolpar med borrade hål) är oflyttbara hindrande föremål.