Tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter från SGF vid spel (2020-03-30 LÄNK)


Tillfälliga lokala regler för Glasrikets GK 2020

Följande tillfälliga lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

 

Mark under arbete (MUA)

Mark under arbete med droppzon.
Nysått område till vänster på hål 4 definierade av blå pinne med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som onormala banförhållanden.

Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmaste droppzon markerad med skylt med texten DZ.

Den vita pinnen är referenspunkt för droppzonen som är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

Lättnadsområdets storlek är en klubblängd.

Lättnad från skarvar i skuren grästorv

Om en spelares boll ligger i eller vidrör en skuren grästorvs skarv eller om en skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving:

Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.

Men störande inverkan föreligger inte om skarven bara ger störande inverkan på spelarens stans.

Alla skarvar inom området med skuren grästorv behandlas som samma skarv när lättnad tas. Detta innebär att om en spelare har störande inverkan från någon skarv efter att ha droppat bollen måste spelaren fortsätta enligt Regel 14.3c(2) även när bollen fortfarande är inom en klubblängd från referenspunkten.

 

2020-05-25
Regel- och Handicapkommittén