Tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter från SGF vid spel (2020-03-30 LÄNK)


Tillfälliga lokala regler för Glasrikets GK 2020

Följande tillfälliga lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

 

Mark under arbete (MUA)

Hål 2
Greenbunkern som är definierad av blå pinne med grön topp är spelförbudszon och en del av spelfältet.

Om en spelares boll ligger i eller vidrör detta mark under arbete eller om det ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b

2020-08-06
Regel- och Handicapkommittén