Tillfälliga lokala regler

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 2019 FÖR GLASRIKETS GOLFKLUBB

PDF-fil utgåva 2019-06-10

Följande tillfälliga lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

Lägesförbättring

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen, eller en annan boll, i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Referensområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:
    • Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
    • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Mark under arbete (MUA)

Mark under arbete med droppzon/droppzoner.
Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszoner som ska behandlas som onormala banförhållanden. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i närmaste droppzon markerad med skylt med texten DZ.

Den vita pinnen är referenspunkt för droppzonen som är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

Lättnadsområdets storlek är en klubblängd.

Lättnad från skarvar i skuren grästorv

Om en spelares boll, till vänster om green på hål 11, ligger i eller vidrör en skuren grästorvs skarv eller om en skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1b.

Störande inverkan föreligger inte om skarven bara ger störande inverkan på spelarens stans. Alla skarvar inom området med skuren grästorv behandlas som samma skarv när lättnad tas. Detta innebär att om en spelare har störande inverkan från någon skarv efter att ha droppat bollen måste spelaren fortsätta enligt Regel 14.3c(2) (droppa en boll en andra gång) även när bollen fortfarande är inom en klubblängd från referenspunkten.


2019-06-10
Regel- och Handicapkommittén