Tillfälliga lokala regler

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 2019 FÖR GLASRIKETS GOLFKLUBB

När golfförbundets rekommendationer till allmänna “Lokala regler” offentliggörs kommer vi att skriva Glasrikets lokala regler och publicera dem på hemsidan samt på våra anslagstavlor.
Därefter formas även våra “Tillfälliga lokala regler” som även de publiceras på vår hemsida samt på våra anslagstavlor

Regel & HCP- kommittén