Tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler för Glasrikets GK 2021

Följande tillfälliga lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.

 

Mark under arbete (MUA)

Områden med vit spraylinje

Områden vars gräns definieras av vit spraylinje är mark under arbete (MUA).


Lättnad från skarvar i nytorvade områden

Om en spelares boll ligger i eller vidrör en skuren grästorvs skarv eller om en skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1b.

Störande inverkan föreligger inte om skarven bara ger störande inverkan på spelarens stans.

Alla skarvar inom området med skuren grästorv behandlas som samma skarv när lättnad tas. Detta innebär att om en spelare har störande inverkan från någon skarv efter att ha droppat bollen måste spelaren fortsätta enligt Regel 14.3c(2) (droppa en boll en andra gång) även när bollen fortfarande är inom en klubblängd från referenspunkten.

 

Utgåva: 2021-06-28 Regel- & Handicapkommittén