Tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter från SGF vid spel (2020-03-30 LÄNK)


Tillfälliga lokala regler för Glasrikets GK 2020

Onormala banförhållanden

Hål 16: Enligt spelarens val får spillning från betande djur antingen behandlas som:

  • Ett löst naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 – eller
  • Mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

2020-10-18
Regel- och Handicapkommittén