Regler för tidsbokning

Tidsbokning gäller 1 April – 27 oktober,  28 oktober-31 mars gäller enbart bollränna.

Glasrikets Golfklubb Växjö använder både tidsbokning och bollränna.

Bokningsbara tider bokas:

  • Golf.se eller kansliet, på tfn 0470-653 20

Regler för tidbokningen

  • Tidbokning kan ej göras via e-mail.
  • Golfvärdarna är skyldiga att vid köbildning “fylla upp” alla bollar till 3 eller 4 spelare. Ensamspelare skall beredas plats i 3- eller 4-bollar. Två 2-bollar bör gå ihop till en 4-boll. Finns inte golfvärdar på plats skall spelarna själva se till att bollarna fylls upp.
  • Startförbud före tävling är 30 min (med vissa undantag) med hänsyn till banarbete.
  • Spelförbud före kanonstart är 30 min (med vissa undantag). Gäller hela banan.
  • Banan är tillgänglig för spel och bokning ca. 30 min. efter att sista tävlingsboll lämnat 1:a tee.
  • Direkt efter att anmälningstid för tävling passerats, informerar kansliet om när banan blir tillgänglig för spel, i första hand genom anslag på klubben men det kan också ske på andra lämpliga sätt (ex.vis. hemsida, telefonsvarare).
  • Vid eventuellt spelförbud p.g.a. tävling som tillkommit efter tävlingsprogrammets publicering informerar kansliet på samma sätt som ovan.