Regler för tidsbokning

1 april – 25 oktober: 

26 oktober-31 mars: 
Enbart bollränna.


I Coronatider (covid-19) gäller följande:

Styrelsens rekommendation vid tidsbokning:

Det är var och ens ansvar att vi alla följer de rekommendationer som finns kring folksamlingar och social distans.
Vår förhoppning är att detta ska underlätta för oss alla att kunna få möjlighet att planera och spela golf på ett enklare och smidigare sätt.

Styrelsen beslutar även att varje medlem ska begränsa antal inbokade speltider på Glasrikets golfklubb till max tre bokningar per person. Vår förhoppning är att detta ska underlätta för oss alla att kunna få möjlighet att planera och spela golf på ett enklare och smidigare sätt.

Glasrikets GK, 2020-04-27

Sven Johannesson
Ordförande