Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

 

Julen står vid dörren och vi är i slutet av 2019. Med en kort summering, så har året varit ett bra år för Glasrikets GK. Banan har varit fantastiskt bra, ekonomin är god och flera nya investeringar och projekt har satts igång.

Först vill jag rikta ett stort tack till ALLA som gör klubben bättre varje dag. Utan er, så är vi ingen förening som bygger på ideella krafter.

Här kommer ett litet axplock av vad som hänt och vad som händer nu och under vintern.

Vi har genomfört ett bra och välbesökt höstmöte hos vår samarbetspartner Toyota. På mötet diplomerades klubben för vårt arbete med Vision 50/50. Anzie Monell, som har varit vår pådrivare och ansvarig, fick välförtjänt ta emot diplomet av Svenska Golfförbundets Sandra Tancred Fulke. Bra jobbat!

Under hösten har vi startat upp ett antal projekt, som till viss del är i slutfasen. Vi är nästan färdiga med utbyggnaden av maskinhallen för att kunna hålla våra maskiner i gott förvar. Ni kommer vid 17:e hålets tee se utbyggnaden.

Vi är i uppstartsfasen med att bygga om rangen genom att bygga in viss del under tak och skapa en studio för att kunna erbjuda er en bättre miljö vid kurser och utprovning av klubbor. Till detta kommer ett antal platser till höger när ni kommer till rangen att vara under tak. Samtidigt påbörjas en tillbyggnad av golfbilsgaraget, så att vi kan samla våra bilar på ett ställe.

På banan sker ett antal förändringar till det bättre. Flertalet bunkrar läggs om. Nya kommer till och ett antal försvinner. Banan kommer för vissa kännas enklare, medan vi ger oss möjligheten att ibland få en riktigt utmanande bana. Till detta röjs det runt banan med stor hjälp av off-coursegänget samt att banarbetarna gräver nya diken för bättre dränering.

Till detta förbereds för att vi ska kunna erbjuda en riktigt utmanande bana nästa år genom att förlänga vissa tee. Detta medför att vi kommer att få tee för en banlängd på över 6000 meter. Riktigt spännande och för er som är intresserade att se arbetet, så är det bara att åka ut till banan. För ni har väl inte missat att vi i år, med seniorkommitténs hjälp, kan erbjuda en bättre bana för vintergolf.

Under hösten har vi i styrelsen tillsammans med våra tränare diskuterat och utrett om vi kan skapa en fotbollsgolfbana. Nu är vi i mål med förberedelserna och arbetet är igång. Banan kommer att ligga i utrymmet mellan vägen och hål 10. Shopen sköter driften av banan och vi delar på intäkterna. Vår bedömning är att vi på ett enkelt sätt kommer få fler som kommer till vår klubb och att restaurangen kommer öka sina intäkter, vilket gynnar oss alla.

Under hösten har vi i Sponsorkommittén arbetat fram ett nytt koncept för att göra våra erbjudanden enklare, bättre och tydligare. Om ni har kontakter eller känner något företag som skulle kunna vara intresserade, så ta gärna kontakt med oss. Ni kan med fördel gå in på klubbens hemsida för att se våra erbjudanden.

Styrelsen kommer efter helgerna att samlas för en årlig strategidag. På strategidagen arbetar vi med våra mål och visioner. Ser över vår verksamhet för att identifiera våra styrkor och möjligheter, men även svagheter och hot för att vi hela tiden ska bli bättre. Vi lägger en plan för hur vårt arbete i klubben ska genomföras de kommande åren och dra upp riktlinjerna. Det är en spännande dag där vi har högt i tak.

Som en liten föraning om vad som är på gång nästa år, så ligger det i planerna att genomföra en fest för alla medlemmar i klubben till våren eller sommaren. Känns som vi är i behov av att samla hela föreningen och ha trevligt tillsammans utanför själva golfen.

 

Till sist vill jag önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 2020.

 

Följ oss gärna på sociala medier, så håller ni er alltid uppdaterade.

Svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK i december 2019

Sven Johannesson
Ordförande