Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet!

 

Även om vi är i februari 2020, så får jag önska er alla ett Gott Nytt Golfår.

I kalendern är det vinter, men det pågår full aktivitet på klubben. Det är många av oss som utnyttjar den milda vintern till en golfrunda på vår fina vintergolfbana. Detta är ett bevis på att arbetet med att skapa en åretrundanläggning ska fortsätta.

I mitt senaste ordförandebrev, så tog jag upp de olika projekten som påbörjats på banan och anläggningen i övrigt. Ska bli spännande att se hur fotbollsgolfbanan tas emot. Jag personligen tror att det kommer bli en succé. Fantastiskt jobb som lagts ner av våra tränare, banarbetare och frivilliga.

I mars är det årsmöte. Ni kan redan nu lägga in i kalendern datumet 25 mars. Vi återkommer med exakt tid och lokal samt övriga detaljer i en separat kallelse.

I mars 2020 införs också det nya världshandicapsystemet. Om du vill läsa mer, så har vi på hemsidan länkat till information kring hur det kommer fungera, se länk www.glasriketsgk.se/golfregler/.

Som flera av er läst om i bl.a. Smålandsposten, så har vi under vintern haft besök av vildsvin på banan. Elstängslet runt banan är lagat och förhoppningsvis hjälper det nu att hålla borta dem. Som tur var så är skadorna inte värre än att de gick relativt bra att laga.

Nu är vi i bokslutstider. Ekonomin är fortsatt stark och vi har en bra likviditet. Vi får dock vara observanta och inte bara köra på som vanligt. Vår stigande kurva med ökande medlemsantal och en stark ekonomi kan förändras. Därför är det viktigt att vi är försiktiga när det gäller hur vi använder föreningens medel. Vi måste dock ha kraft att fortsätta investera för att möta nya och gamla medlemmars förväntningar att banan och anläggningen utvecklas positivt.

För att vi ska fortsätta utvecklas och vara den trivsamma och öppna klubben som jag känner att vi är, så krävs en ökad insats på medlemsvård. Vi måste ta hand om varandra och ge våra medlemmar det lilla extra så att vi känner att vi överträffar förväntningarna. Att bli sedd, att vi hälsar på varandra och byter några ord är så viktigt. Så lite kan betydande så otroligt mycket!

Till sist vill jag slå ett slag för vår sponsorverksamhet. Att sälja sponsring är en svår uppgift som behöver ett stort hjärta för klubben och ett hårt arbete. Vi har en trogen skara företag som ser nyttan och värdet av att finnas runt klubben. Vi har numera en omfattande juniorverksamhet som vi vill fortsätta att utveckla, för de är vår framtid. Därför är alla inspel på nya företag som är intresserade av att vara med på vår resa viktig. Du ser på hemsidan under fliken sponsorer vad vi har för erbjudanden. Ta gärna kontakt med mig eller kansliet om ni har några inspel.

Svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK i februari 2020.

Sven Johannesson
Ordförande