Lokala regler

LOKALA REGLER 2021 FÖR GLASRIKETS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.glasriketsgk.se). (LÄNK)
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)

1. En boll som blir liggande på eller bortom den genomkorsande asfalterade vägen är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

2. Pliktområden (Regel 17)

1. De röda pliktområdena till höger på hål 2, till vänster på hål 13 samt bakom green på hål 17 – som bara är definierade på en sida är oändliga.

3. Green (Regel 13)

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Unga träd identifierade av stödpinne är spelförbudszoner.
 2. Alla elstängsel är spelförbudszoner.
 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör en sådan spelförbudszon eller att en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).


5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete:

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 4. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1. b.
 5. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, samt blåmarkerade stenar på hela banan.
 6. Öppna, grusade dräneringssträngar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål:

 1. Alla avståndsmarkeringar på banan i form av pinnar och plattor som visar avståndet till mitten av green.
 2. Gummimattor i anslutning till vägar anses tillhöra vägen.
 3. Insektshotell (stolpar med borrade hål).

c) Organiska delar av banan:

 1. Alla stengärdsgårdar och odlingsrösen. Lösa stenar får inte tas bort ur murar eller odlingsrösen.

(PDF-fil: Utgåva 2021-04-15 av Lokala regler)

Utgåva: 2021-04-15 / Regel & HCP- kommittén.