Hålöversikt

Hål 1 – Par 5 – Index 12

Råd från PRO:n
Relativt kort och bra öppningshål. Håll utslaget till vänster då det finns en outgräns på höger sidan som tenderar att dra till sig bollar. Andra slaget bör placeras förbi vattnet på höger sida då ger du dig ett ganska kort inspel mot en svag ifrånsluttande green. Vänsterkanten ger dig medstuds.

Hål 2 – Par 4 – Index 4

Råd från PRO:n

Ett dike finns placerat ca 220m från Tee 56, utslag bör placeras kort om detta då får du ett inspel på ca 120m till en högersluttande green.

Glasrikets GK Hål 3

Hål 3 – Par 4 – Index 16

Råd från PRO:n

Den långtslående genar mot green – krävs en carry på ca 240m. Medelgolfaren spelar sitt utslag ca 170m rakt fram för att ge sig ett 100 m inspel mot en liten inbunkrad green.
Outgräns utmed hela högersidan.

Hål 4 – Par 3 – Index 14

Råd från PRO:n

Ett fint korthål. Nu gäller det bara att spela rakt på det här hålet. Bunkern till höger lär fånga upp de flesta bollarna som går till höger så du slipper leta.

Glasrikets GK Hål 7

Hål 5 – Par 4 – Index 8

Råd från PRO:n

Det finns mer plats på höger sida än vad som ses från tee, du blir lätt mask om du sneddar för tight på vänster sidan. Greenen är stor och lätträffad.

Hål 6 – Par 4 – Index 2

Råd från PRO:n

Håll vänster på ditt utslag, träden på höger sida är omöjliga att slå över. Inspel bör placeras på rätt platå för att undvika treputtar.

Glasrikets GK Hål 7

Hål 7 – Par 3 – Index 18

Råd från PRO:n

Ett bra birdiehål. Bunkrarna fångar upp det mesta utanför green. Om du besöker bunkrarna – Var snäll och gå inte ner och ur dem i de höga slänterna. Då blir de lösa och risken för pluggad boll ökar.

Hål 8 – Par 4 – Index 6

Råd från PRO:n

Ganska smalt utslag med out längs väntersidan och tjock ruff på höger. Placera utslaget på fairway så blir hålet lättspelat. Banans snabbaste green.

Glasrikets GK Hål 7

Hål 9 – Par 5 – Index 10

Råd från PRO:n

Här finns det gott om plats från tee. Ganska smalt framme vid green så placera ditt transportslag med precision. Snäll green.

Glasrikets GK Hål 10

Hål 10 – Par 3 – Index 11

Råd från PRO:n

Ett bra korthål. Viktigt att veta var pinnen står samt hur vinden rör sig. Väl inbunkrad green.

Glasrikets GK Hål 7

Hål 11 – Par 5 – Index 13

Råd från PRO:n

Banans tuffaste utslag, väldigt smalt från tee, men det finns mycket plats efter dungarna på bägge sidor. Placera ditt transportslag med precision då inspelet kräver längdkontroll. Liten och upphöjd green.

Hål 12 – Par 5 – Index 3

Råd från PRO:n

En lång par femma som kräver ett bra utslag. Ta gärna ett lite längre tredjeslag för framme vid green är det väldigt smalt. Stor och snäll green.

Glasrikets GK Hål 7

Hål 13 – Par 4 – Index 17

Råd från PRO:n

Fairway lutar mot vänster och bunkern, håll utslaget mot högersidan för att hamna mitt i och bästa vinkel in mot green. Ny stor bunker till höger med höga kanter på en del ställen. Gå aldrig ner eller ur bunkern i dessa slänter!

Hål 14 – Par 4 – Index 1

Råd från PRO:n

Den långtslående genar över skogen mot green för ett kort inspel. Medelgolfare bör inte utmana på detta utslag då det finns out på vänster och vatten/skog på höger sida. Spela som par fem för säkerhet.

Glasrikets GK Hål 7

Hål 15 – Par 4 – Index 7

Råd från PRO:n

Bästa linjen är rakt över den vänstra björken, då hamnar du mitt i fairway. Undvik höger sida där det finns enebuskar som effektivt stoppar upp din boll. Håll ditt inspel högt då granen innan green fungerar som plank. Liten green.

Hål 16 – Par 4 – Index 15

Råd från PRO:n

En lätt fade från tee på 170 m ger dig ett kort inspel, men se upp om flaggan står till vänster då krävs längdkontroll. Snäll green.

När du lämnat tee så var vänlig och tänd lampan (på höger sida ca 110 meter från tee 49). Innan du går in på green var vänlig och släck lampan med knappen som sitter på en stolpe på vägen mot hål 17.

Glasrikets GK Hål 7

Hål 17 – Par 3 – Index 5

Råd från PRO:n

Banans signaturhål. Rätt längd och riktning och du gör ett säkert par. Slår du vänster, kort eller lång blir det blött.

Glasrikets GK Hål 16

Hål 18 – Par 4 – Index 9

Råd från PRO:n

Ett bra hål där det krävs precision från tee.
Placera gärna ditt utslag hitom bunkrarna för att inte tappa längd.
Ganska långt andra slag, till en svagt frånlutande green.
Lätt att få flyer från ruffen som kan flyga över green och där är det hård mark och övningsgreen.