Hålöversikt – FlyOvers

Klicka på de gröna hålnumreringarna för att läsa och se mer om hålen!
De blå 1-6 är Pay & Play-banan. De är inte filmade.

Nu finns det s.k. “FlyOvers” för samtliga hål på Stora Banan.

Du kan välja att kolla in den för respektive hål genom att klicka på hålbilden,
eller att kolla in samtliga hål på en gång genom att klicka den här länken,
och välj Spela upp alla.

Slå på ljudet och luta dig tillbaka.

Hoppas Du ska gilla den här nya funktionen på sidan.

H01-2019-HS

Hål 1 – Par 5 – Index 12

Råd från PRO:n
Relativt kort och bra öppningshål. Håll utslaget till vänster då det finns en outgräns på höger sidan som tenderar att dra till sig bollar. Andra slaget bör placeras förbi vattnet på höger sida då ger du dig ett ganska kort inspel mot en svag ifrånsluttande green. Vänsterkanten ger dig medstuds.

Hål 2 – Par 4 – Index 4

Råd från PRO:n
Ett dike finns placerat ca 220m från gul tee, utslag bör placeras kort om detta då får du ett inspel på ca 120m till en högersluttande green.

H02-2019-HS
H03-2019-HS

Hål 3 – Par 4 – Index 16

Tips från PRO:n
Den långtslående genar mot green – krävs en carry på ca 240m. Medelgolfaren spelar sitt utslag ca 170m rakt fram för att ge sig ett 100 m inspel mot en liten inbunkrad green.

Hål 4 – Par 3 – Index 14

Råd från PRO:n
Ett fint korthål. Se till ha carry på bollen, bunkern innan fångar effektivt upp alla korta inspel. Se upp med vinden från höger!

H04-2019-HS
H05-2019-HS

Hål 5 – Par 4 – Index 8

Råd från PRO:n
Det finns mer plats på höger sida en vad som ses från tee, du blir lätt mask om du sneddar för tight på vänster sidan. Greenen är stor och lätträffad.

Hål 6 – Par 4 – Index 2

Råd från PRO:n
Håll vänster på ditt utslag, träden på höger sida är omöjliga att slå över. Inspel bör placeras på rätt platå för att undvika treputtar.

H06-2019-HS
H07-2019-HS-2

Hål 7 – Par 3 – Index 18

Råd från PRO:n

Ett bra birdiehål. Bunkrarna ligger längre ifrån green än vad som ses från tee, var noga med vindriktningen. Var inte lång!

 

Hål 8 – Par 4 – Index 6

Råd från PRO:n

Ganska smalt utslag med out längs väntersidan och tjock ruff på höger. Placera utslaget på fairway så blir hålet lättspelat. Banans snabbaste green.

 

H08-2019-HS-2
H09-2019-HS-2

Hål 9 – Par 5 – Index 10

Råd från PRO:n

Här finns det gott om plats från tee. Ganska smalt framme vid green så placera ditt transportslag med precision. Snäll green.

 

Hål 10 – Par 3 – Index 11

Råd från PRO:nEtt bra korthål. Viktigt att veta var pinnen står samt hur vinden rör sig. Väl inbunkrad green.

H10-2019-HS
H11-2019-hs

Hål 11 – Par 5 – Index 13

Råd från PRO:n
Banans tuffaste utslag, väldigt smalt från tee, men det finns mycket plats efter dungarna på bägge sidor. Placera ditt transportslag med precision då inspelet kräver längdkontroll. Liten och upphöjd green.

Hål 12 – Par 5 – Index 3

Råd från PRO:n
En lång par femma som kräver ett bra utslag. Ta gärna ett lite längre tredjeslag för framme vid green är det väldigt smalt. Stor och snäll green.

H12-2019-HS
H13-2019-HS

Hål 13 – Par 4 – Index 17

Råd från PRO:n
Fairway lutar mot vänster och bunkern, håll utslaget mot högersidan för att hamna mitt i och bästa vinkel in mot green. Stor och djup bunker innan green.

Hål 14 – Par 4 – Index 1

Råd från PRO:n
Den långtslående genar över skogen mot green för ett kort inspel. Medelgolfare bör inte utmana på detta utslag då det finns out på vänster och vatten/skog på höger sida. Spela som par fem för säkerhet.

H14-2019-HS
H15-2019-HS

Hål 15 – Par 4 – Index 7

Råd från PRO:nBästa linjen är rakt över den vänstra björken, då hamnar du mitt i fairway. Undvik höger sida där det finns enebuskar som effektivt stoppar upp din boll. Håll ditt inspel högt då granen innan green fungerar som plank. Liten green.

Hål 16 – Par 4 – Index 15

Råd från PRO:n

En lätt fade från tee på 170 m ger dig ett kort inspel, men se upp om flaggan står till vänster då krävs längdkontroll. Snäll green.

När du lämnat tee så var vänlig och tänd lampan (på höger sida ca 40 meter från tee 49). Innan du går in på green var vänlig och släck lampan på knappen (sitter på stolpe på vägen mot hål 17).

H16-2019-HS-2
H17-2019-HS-2

Hål 17 – Par 3 – Index 5

Råd från PRO:n

Banans signaturhål. Rätt längd och riktning och du gör ett säkert par. Är du till vänster eller kort blir det blött.

Hål 18 – Par 4 – Index 9

Råd från PRO:n

Ett bra hål där det krävs precision från tee, placera gärna ditt utslag hitom bunkrarna för att inte tappa längd, ganska långt andra slag, till en svagt frånlutande green. Lätt att få flyer från ruffen som kan flyga över green och där är det hård mark.

H18-2019-HS-2