Vintersäsong

Nu börjar vintersäsongen, i alla fall för oss golfare

Vi på Glasriket börjar nästa onsdag med onsdagsgolf samt att vintercupen tar sin början
Följande gäller specifikt för vintern

Vintern 2016-2017

Handicapregler för herrseniorer för golf vid spel på vintergreener

Vintergolf spelas med samma handicap som gäller på sommargreener.
Det handicap man har när vintergreener börjar, gäller tills sommargreener öppnar på våren.
Inga sänkningar eller höjningar när vintergreener gäller skall göras.
Klassindelning: A- och B-klass. Gräns vid 19,9 för A-klass. 20,0 och uppåt är B-klass.
Fri lottning gäller. Manuell hantering under hela vintersäsongen.

Speciella regler för vintergolf:
·       Vintergreener: Green räknas som den dressade ytan och där får man alltså rengöra bollen.
·       När bollen ligger närmare hål än 90 cm räknat från vinterhålets kant till bollens “framkant”
räknas bollen som hålad vid nästa slag och du kan ta upp bollen och gå vidare till nästa hål.
Banpersonalen sprejar
  kanske en linje för just detta avstånd.
     (Varför 90 cm? Jo, ett snittmått på kortputtar. Har olika längd, kan skilja mer än 10 cm)
·      I år kommer vi att få använda även hål 8 med vintergreen.

Vintercupen 2016-2017

Vintercupen startar 26 oktober och pågår till 22 mars oavsett greener. Bäst av 3 vid minst 6 tävlingar,
bäst av 5 vid minst 10 tävlingstillfällen.

Skulle det vara sommargreener någon gång mellan den 26 oktober och 22 mars
spelar man efter sommargreensregler.

Den tee man börjar på den 26 oktober gäller under hela vintercupen. Skulle någon välja annan tee, så går det bra,
men resultat får inte noteras för vintercupen.
Meddela i så fall administratören för vintercupen om du spelar på annan tee.