Ungdomsverksamheten

Glasrikets GK har ca 300 juniorer varav ett 100-tal är aktiva i olika träningsgrupper.  Vi har träningsgrupper från 6 år och uppåt med stor breddverksamhet. Grupperna är indelade efter hcp nivå för att det ska bli lättare/bättre för instruktören/PRO´n att hålla en hög kvalitet på träningspasset. Vilken grupp man kommer tillhöra bestäms enl. följande kriterier; golfkunnande/ålder/kompisar, vi försöker naturligtvis ta hänsyn till önskemålen om kompisar i den mån det går.

Glasrikets GK på JuniorProAm på Skinnarebo Golf&Country Club 2022-07-20 (LÄNK)