Information om grupper

– GOLFKUL

Vi använder oss av Golfäventyret som är framtaget av Svenska Golfförbundet SGF.
Gäller framförallt barn/ungdomar mellan 6-15 år.
Golfäventyret är inkörsporten till ett liv med golf där vi följer utbildningsmaterialet som är framtaget av Golfförbundet.
Under utbildningen så stegras svårigheten på ett pedagogiskt och lekfullt sett så att alla har en möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
För att kontrollera/följa sin egen utveckling finns det ”klara utmaningar” samt ”göra utmaningar”, som checkar av framstegen.

30-banan
Enklast är 30-banan med sina korta hål och enkla regler. På 30-banan kommer barnen bland annat att träna på att slå jämna slag.

Bild på 30- och 50-banan

50-banan
Nästa steg är 50-banan där hålen är längre och fler. Även reglerna är svårare, och man behöver veta lite om säkerhet, golfvett och banvård.

100-banan
Sen gäller det att klara 100-banan, den riktiga banan, där hålen är mellan 40 och 100 meter. Här spelar barnen med en riktig golfboll och lär sig många regler för spelet och hur man spelar säker golf så att ingen skadar sig. De ska också kunna använda golfvett och veta hur man gör för att banan ska fortsätta vara i bra skick.

Spel med handicap
När barnen har klarat 100-banan är de redo att spela på stora banan med handicap (HCP). Alla golfspelare börjar på handicap 54 och från röd utslagsplats (tee), men kan också välja att spela från gulsvart eller grönvit utslagsplats.

Om golfäventyret
Läs mera om golfäventyret.

Golfkul är inkörsporten till ett liv med golf där vi följer utbildningsmaterialet som är framtaget av Golfförbundet.
Under utbildningen så stegras svårigheten på ett pedagogiskt och lekfullt sett så att alla har en möjlighet att utvecklas i sin egen takt. För att kontrollera/följa sin egen utveckling finns   “klara utmaningar” samt ”göra utmaningar”, som checkar av framstegen.
Du som tränar i golfkul ska alltid ha en vuxen med under träningen.
Lämplig ålder 6-8 år
Träningsmängd: 1 pass/vecka

– BREDD FRÅN 9 ÅR

Vi använder oss av Golfäventyret som är framtaget av Svenska Golfförbundet SGF.
Gällar framförallt barn/ungdomar mellan 6-15 år.
Golfäventyret är inkörsporten till ett liv med golf där vi följer utbildningsmaterialet som är framtaget av Golfförbundet.
Under utbildningen så stegras svårigheten på ett pedagogiskt och lekfullt sett så att alla har en möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
För att kontrollera/följa sin egen utveckling finns det ”klara utmaningar” samt ”göra utmaningar”, som checkar av framstegen.

30-banan
Enklast är 30-banan, på övningsfältet, med sina korta hål och enkla regler. På 30-banan kommer barnen bland annat att träna på att slå jämna slag.

Bild på 30- och 50-banan

50-banan
Nästa steg är 50-banan där hålen är längre och fler. Även reglerna är svårare, och man behöver veta lite om säkerhet, golfvett och banvård.

100-banan
Sen gäller det att klara 100-banan, den riktiga banan, där hålen är mellan 40 och 100 meter. Här spelar barnen med en riktig golfboll och lär sig många regler för spelet och hur man spelar säker golf så att ingen skadar sig. De ska också kunna använda golfvett och veta hur man gör för att banan ska fortsätta vara i bra skick.

Spel med handicap
När barnen har klarat 100-banan är de redo att spela på stora banan med handicap (HCP). Alla golfspelare börjar på handicap 54 och från röd utslagsplats (tee), men kan också välja att spela från gulsvart eller grönvit utslagsplats.

Om golfäventyret
Läs mera om golfäventyret.

Golfkul är inkörsporten till ett liv med golf där vi följer utbildningsmaterialet som är framtaget av Golfförbundet.
Under utbildningen så stegras svårigheten på ett pedagogiskt och lekfullt sett så att alla har en möjlighet att utvecklas i sin egen takt. För att kontrollera/följa sin egen utveckling finns det “klara utmaningar” samt ”göra utmaningar”, som checkar av framstegen.
När barnet/ungdomen är klar med golfäventyret innebär det att vederbörande har 54 HCP dvs. klubbhandicap.
Därefter blir fokus på att komma ner till officiell HCP >36 så att barnet/ungdomen kan spela på andra banor.
Även introduktion till att börja tävla i olika små lokala tävlingar sker, allt utifrån barnet/ungdomen nivå och intresse.
Ålder 8- 21 år, från golfäventyret (anpassas efter individen) till officiellt hcp och vidare.
Träningsmängd: 1 pass/vecka samt en öppen träning
Försäljningsuppdrag finns

– FRAMTID FRÅN 9 ÅR

Som Bredd men med lägre HCP.

– UTVECKLING

Den här gruppen är riktad till dig som är intresserad av att börja tävla på TeenTour
Träningen är en året runt-verksamhet som delas in i olika faser. Vi försöker sätta varje spelare i centrum och tränar både i grupp och individuellt där vi upprättar individuella handlingsplaner.
Ålder från 12 år
Med tävling i fokus
Träningsmängd: 3 pass/vecka, inklusive spelträning under golfsäsong.
Under vintersäsong kan man träna golf innomhus (kostar extra)

Tävlingscoaching
Hjälpa till i ungdomsverksamheten, försäljningsuppdrag

– FUTURE

Detta är steget i vår utvecklingstrappa som är riktat till dig som tävlar.
Träningen vänder sig till dig som tävlat på TeenTour och nu klättrat till nivåerna Future och Elit.
Träningen är en året runt-verksamhet som delas in i olika faser. Vi försöker sätta varje spelare i centrum och tränar både i grupp och individuellt där vi upprättar individuella handlingsplaner.
Ålder från 12 år
Med tävling i fokus
Träningsmängd: 3 pass/vecka, inklusive spelträning under golfsäsong.
Under vintersäsong kan man träna golf inomhus (kostar extra)

Tävlingscoaching
Hjälpa till i ungdomsverksamheten, försäljningsuppdrag