Tidsbokning

Styrelsens rekommendation vid tidsbokning

Klubben har tidigare gått ut med rekommendationen att inte boka sig på tider som redan delvis är bokade av andra.
Styrelsen beslutar, från och med nu, att den tidigare rekommendationen inte gäller.

Det är var och ens ansvar att vi alla följer de rekommendationer som finns kring folksamlingar och social distans. Vår förhoppning är att detta ska underlätta för oss alla att kunna få möjlighet att planera och spela golf på ett enklare och smidigare sätt.

Styrelsen beslutar även att varje medlem ska begränsa antal inbokade speltider på Glasrikets golfklubb till max tre bokningar per person. Vår förhoppning är att detta ska underlätta för oss alla att kunna få möjlighet att planera och spela golf på ett enklare och smidigare sätt.

Glasrikets GK, 2020-04-27

Sven Johannesson
Ordförande

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet!

OBS!  Länk till nya riktlinjer från styrelsen 2020-04-28

I samband med att vi öppnade banan, för två veckor sedan, med ordinarie greener, så meddelade vi vår rekommendation att inte boka in sig på bollar med andra personer som man inte hade kontaktat innan. Nu har banan varit öppen ett tag och vi ser att bokningstrycket är högt. Flera av er medlemmar har synpunkter och idéer på hur vi bör förhålla oss till rekommendationen samt även förändringar. Golfen är i dagsläget en av de få idrottsliga aktiviteter som kan bedrivas utan alltför stora restriktioner. Detta gör att fler än vanligt söker sig till klubben för att spela golf eller träna.

Ni alla som har varit ute agerar med respekt för de förhållningsregler som finns inom golfen och specifikt på klubben.

Det kan inte nog påpekas att vi alla måste respekterar de förhållningsregler som gäller.

En del av de synpunkter som kommit till oss och av egen erfarenhet är att banans bokningsbara tider försvinner snabbt och att många är hänvisade till bollrännan för att kunna komma ut på banan. När det blir högt tryck även på bollrännan så finns en stor risk att fler personer än vad som kan anses vara bra samlas på samma yta. Av den anledningen vill jag be alla att tänka till själva, så att ni inte bokar upp en- eller tvåbollar utan att i så stor utsträckning som möjligt använda bollrännan och då även vara öppen att gå med andra spelare. Om vi kan få till att de bokningsbara tiderna i första hand används för tre- eller fyrbollar samt att samma person inte bokar in sig på flera tider under en kort tid, så kommer vi kunna erbjuda fler att spela samt att vi undviker allt för stor trängsel kring bollrännan. Detta för att vi alla ska visa stor respekt att utgångspunkten i dagsläget är att inte utsätta någon, vare sig själv eller annan, för risk att smittas av covid-19.

Det viktigaste för vår del är att vi inte ska utsätta någon för risk att smittas. Vi har många medlemmar som är i riskgruppen eller att de har någon i sin närhet som är i riskgruppen samt att vi har personer som har arbeten med samhällsviktiga funktioner. Därför är det från klubbens sida prioriterat att erbjuda så många som möjligt att spela golf, men det ska göras med största respekt för de utsatta grupperna. De som inte anser sig vara i någon riskgrupp och kanske tar det lättare på restriktionerna får faktiskt anpassa sig till det läge vi är i.

I övrigt hittar ni annan information kring bl.a. förhållningsregler på vår hemsida.

Ta hand om varandra och njut av livet att kunna vara ute i naturen!

Glasrikets GK den 16 april 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Information i Coronatider!

Information i Coronatider!

När vi lever i en värld som har drabbats av ett virus som för vissa kan leda till sjukhusvård och i slutändan döden, så måste vi ta det på allvar. I de rekommendationer som kommer från myndigheterna, så är fysisk aktivitet och framförallt utomhusaktivitet bra för att hålla oss alla friska och motståndskraftiga. Av den anledningen är det ännu mer angeläget att vi har en golfbana som kan vara öppen för så många som möjligt. Därför arbetar vi på klubben stenhårt för att kunna hålla banan öppen för spel, med det följer för oss golfare att ta ansvar och följa riktlinjerna, så att vi inte utsätter oss själva eller andra för smitta.  

Med anledning av förändrade riktlinjer och rekommendationer har styrelsen följande tillägg till tidigare information:

Folkhälsomyndigheten.se kan ni läsa mer om tillfälliga rekommendationer och generella råd för att minimera risken för smittspridning. Vi behöver vidta olika åtgärder för att motverka spridningsrisken för Covid-19 på golfklubben, både genom att påminna medlemmar och gäster om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, och att se över exempelvis rutiner för städ, servering, besök i reception och shop, samt förorda digitala scorekort, mm.

Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad.

Fredagen den 3 april är det planerat att hela banan är öppen med ordinarie greener. Vi kommer att öppna bokningen med varannan tid i bollrännan. När det gäller bokningen av tider och bollrännan får ingen utan godkännande av de andra i samma boll boka in sig eller lägga till en boll i bollrännan, där andra har bokat eller lagt en boll. Vi har flera av våra medlemmar och gäster som vi måste ta hänsyn till och som inte skall utsättas för en risk att smittas. OBS!  Länk till nya riktlinjer från styrelsen 2020-04-28

När det gäller tävlingsverksamheten, så har vi valt att ställa in alla tävlingar som är klubbtävlingar, tillfälligt t.o.m. 13 maj.

Klubben har även ett arbetsgivaransvar för vår personal. Som följd av vår ambition att kunna erbjuda er medlemmar och gäster service men samtidigt minimera smittspridningen kommer kansliet och shopen att begränsa möjligheten att ta emot besök till en person åt gången. Vi har även instruerat vår banpersonal att i så stor utsträckning som möjligt att undvika kontakt med våra medlemmar och gäster, genom att hålla ett socialt avstånd. Allt för att skydda vår personal, er golfare och i förlängningen att klubben eller banan inte drabbas av konsekvenserna för att banpersonalen smittas.

I övrigt när det gäller ert golfspel och andra förhållningsregler, så följer vi alla den tidigare informationen om Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter från SGF vid spel och de Generella råd som vi tidigare har informerat om.”

Med vänlig hälsning,
Ordförande

Sven Johannesson

Ordförandebrev

Invigningen av fotbollsgolfbanan är inställd

Söndagens (29/3) officiella invigning av fotbollsgolfen är inställd.

Med hänsyn till de beslut och rekommendationer som under gårdagen (27/3) gavs från regeringen och myndigheter om att alla sammankomster med mer än 50 personer är förbjudna från och med 29 mars, så är vårt självklara beslut att ställa in den officiella invigningen.

När det gäller i övrigt måste vi alla som spelar golf eller vistas ute på vår golfbana, utan undantag, följa de rekommendationer och lokala föreskrifter som finns. Om någon eller några inte följer rekommendationerna riskerar vi alla att drabbas av hårdare restriktioner och att smittas eller sprida smitta.
Därför är det nödvändigt att vi är väldigt försiktiga när vi kommer ut till golfbanan och besöker klubben och läser och följer de instruktioner och lokala föreskrifter som finns.

När det gäller fotbollsgolfen så kommer banan att öppnas under söndagen och de som har möjlighet får spela fritt  mellan 14-17.

Våra medlemmar kommer även att kunna spela fritt på fotbollsgolfbanan under kommande helg, 4-5 april, mellan 10-15

Glasrikets GK den 28 mars 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Ordföranden har ordet

I coronatider (Covid-19)

På väldigt kort tid har väldigt mycket förändrats i vår omvärld och så även i vår närhet. Vi lever i en ny tid där vi inte kan påverka särskilt mycket utan måste förhålla oss till vad våra myndigheter och experter beslutar och rekommenderar.

Klubben har till dagens datum inte påverkats i någon större omfattning, men läget kan på kort tid förändras.

I dagsläget finns inga restriktioner för utomhusaktivitet, men det gäller för ALLA att vara försiktiga och ta hänsyn till varandra. Därför uppmanar vi alla till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben. I övrigt finns det inga ytterligare restriktioner.

När det gäller aktiviteter på klubben, så fortsätter det till stora delar som normalt. Vi ser att vi till dagens datum ligger lite efter förra året med inbetalningar från medlemmarna, men att vi gör bedömningen att vi under 2020 kommer ha en stabil ekonomi och verksamhet.

I nästa vecka kommer restaurangen att öppna. Välj att stötta din lokala restaurang, så mycket som möjligt.

Vår drivingrange är öppen och våra tränare har satt igång sin verksamhet. Varför inte ta tag i ditt eget golfspel direkt och boka in en lektion, kurs eller satsa på ny utrustning. Det kommer göra din golf bättre och roligare!

INSTÄLLT på grund av Covid-19! På söndag (29/3) inviger vi fotbollsgolfen med aktiviteter från kl. 14. Passa på att göra det till en succé.

När det gäller öppningen av hela banan, så är vi nära. Tyvärr har den blöta vintern och våren gjort det svårt att slutföra alla vinterarbeten, men det ser ändå bra ut nu när vi har fått bättre väder. Dock är det fortsatt kallt på nätterna som gör att vi avvaktar öppningen ett par dagar till, men inom kort kommer vi kunna ta fram puttern. Som information kan sägas att vi förra året kunde öppna 5 april och händer inget oförutsett, så är min kvalificerade gissning att vi även i år kan vara öppna senast vid den tidpunkten!

När det gäller årsmötet, så kommer närmare information och eventuell kallelse i nästa vecka. Vår ambition är att genomföra årsmötet i vecka 17 och att vi ska förbereda för att kunna hålla mötet utomhus vid klubbhuset. Finns det förhinder från er medlemmar att delta, så ska vi i så stor grad tillmötesgå era rättigheter att kunna närvara på andra sätt än fysisk närvaro. Det kan gälla att närvara genom fullmakt eller genom att lämna synpunkter via mail. Vi återkommer som sagt i nästa vecka med mer information.

Njut av livet, svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK den 26 mars 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet!

 

Även om vi är i februari 2020, så får jag önska er alla ett Gott Nytt Golfår.

I kalendern är det vinter, men det pågår full aktivitet på klubben. Det är många av oss som utnyttjar den milda vintern till en golfrunda på vår fina vintergolfbana. Detta är ett bevis på att arbetet med att skapa en åretrundanläggning ska fortsätta.

I mitt senaste ordförandebrev, så tog jag upp de olika projekten som påbörjats på banan och anläggningen i övrigt. Ska bli spännande att se hur fotbollsgolfbanan tas emot. Jag personligen tror att det kommer bli en succé. Fantastiskt jobb som lagts ner av våra tränare, banarbetare och frivilliga.

I mars är det årsmöte. Ni kan redan nu lägga in i kalendern datumet 25 mars. Vi återkommer med exakt tid och lokal samt övriga detaljer i en separat kallelse.

I mars 2020 införs också det nya världshandicapsystemet. Om du vill läsa mer, så har vi på hemsidan länkat till information kring hur det kommer fungera, se länk www.glasriketsgk.se/golfregler/.

Som flera av er läst om i bl.a. Smålandsposten, så har vi under vintern haft besök av vildsvin på banan. Elstängslet runt banan är lagat och förhoppningsvis hjälper det nu att hålla borta dem. Som tur var så är skadorna inte värre än att de gick relativt bra att laga.

Nu är vi i bokslutstider. Ekonomin är fortsatt stark och vi har en bra likviditet. Vi får dock vara observanta och inte bara köra på som vanligt. Vår stigande kurva med ökande medlemsantal och en stark ekonomi kan förändras. Därför är det viktigt att vi är försiktiga när det gäller hur vi använder föreningens medel. Vi måste dock ha kraft att fortsätta investera för att möta nya och gamla medlemmars förväntningar att banan och anläggningen utvecklas positivt.

För att vi ska fortsätta utvecklas och vara den trivsamma och öppna klubben som jag känner att vi är, så krävs en ökad insats på medlemsvård. Vi måste ta hand om varandra och ge våra medlemmar det lilla extra så att vi känner att vi överträffar förväntningarna. Att bli sedd, att vi hälsar på varandra och byter några ord är så viktigt. Så lite kan betydande så otroligt mycket!

Till sist vill jag slå ett slag för vår sponsorverksamhet. Att sälja sponsring är en svår uppgift som behöver ett stort hjärta för klubben och ett hårt arbete. Vi har en trogen skara företag som ser nyttan och värdet av att finnas runt klubben. Vi har numera en omfattande juniorverksamhet som vi vill fortsätta att utveckla, för de är vår framtid. Därför är alla inspel på nya företag som är intresserade av att vara med på vår resa viktig. Du ser på hemsidan under fliken sponsorer vad vi har för erbjudanden. Ta gärna kontakt med mig eller kansliet om ni har några inspel.

Svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK i februari 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

 

Julen står vid dörren och vi är i slutet av 2019. Med en kort summering, så har året varit ett bra år för Glasrikets GK. Banan har varit fantastiskt bra, ekonomin är god och flera nya investeringar och projekt har satts igång.

Först vill jag rikta ett stort tack till ALLA som gör klubben bättre varje dag. Utan er, så är vi ingen förening som bygger på ideella krafter.

Här kommer ett litet axplock av vad som hänt och vad som händer nu och under vintern.

Vi har genomfört ett bra och välbesökt höstmöte hos vår samarbetspartner Toyota. På mötet diplomerades klubben för vårt arbete med Vision 50/50. Anzie Monell, som har varit vår pådrivare och ansvarig, fick välförtjänt ta emot diplomet av Svenska Golfförbundets Sandra Tancred Fulke. Bra jobbat!

Under hösten har vi startat upp ett antal projekt, som till viss del är i slutfasen. Vi är nästan färdiga med utbyggnaden av maskinhallen för att kunna hålla våra maskiner i gott förvar. Ni kommer vid 17:e hålets tee se utbyggnaden.

Vi är i uppstartsfasen med att bygga om rangen genom att bygga in viss del under tak och skapa en studio för att kunna erbjuda er en bättre miljö vid kurser och utprovning av klubbor. Till detta kommer ett antal platser till höger när ni kommer till rangen att vara under tak. Samtidigt påbörjas en tillbyggnad av golfbilsgaraget, så att vi kan samla våra bilar på ett ställe.

På banan sker ett antal förändringar till det bättre. Flertalet bunkrar läggs om. Nya kommer till och ett antal försvinner. Banan kommer för vissa kännas enklare, medan vi ger oss möjligheten att ibland få en riktigt utmanande bana. Till detta röjs det runt banan med stor hjälp av off-coursegänget samt att banarbetarna gräver nya diken för bättre dränering.

Till detta förbereds för att vi ska kunna erbjuda en riktigt utmanande bana nästa år genom att förlänga vissa tee. Detta medför att vi kommer att få tee för en banlängd på över 6000 meter. Riktigt spännande och för er som är intresserade att se arbetet, så är det bara att åka ut till banan. För ni har väl inte missat att vi i år, med seniorkommitténs hjälp, kan erbjuda en bättre bana för vintergolf.

Under hösten har vi i styrelsen tillsammans med våra tränare diskuterat och utrett om vi kan skapa en fotbollsgolfbana. Nu är vi i mål med förberedelserna och arbetet är igång. Banan kommer att ligga i utrymmet mellan vägen och hål 10. Shopen sköter driften av banan och vi delar på intäkterna. Vår bedömning är att vi på ett enkelt sätt kommer få fler som kommer till vår klubb och att restaurangen kommer öka sina intäkter, vilket gynnar oss alla.

Under hösten har vi i Sponsorkommittén arbetat fram ett nytt koncept för att göra våra erbjudanden enklare, bättre och tydligare. Om ni har kontakter eller känner något företag som skulle kunna vara intresserade, så ta gärna kontakt med oss. Ni kan med fördel gå in på klubbens hemsida för att se våra erbjudanden.

Styrelsen kommer efter helgerna att samlas för en årlig strategidag. På strategidagen arbetar vi med våra mål och visioner. Ser över vår verksamhet för att identifiera våra styrkor och möjligheter, men även svagheter och hot för att vi hela tiden ska bli bättre. Vi lägger en plan för hur vårt arbete i klubben ska genomföras de kommande åren och dra upp riktlinjerna. Det är en spännande dag där vi har högt i tak.

Som en liten föraning om vad som är på gång nästa år, så ligger det i planerna att genomföra en fest för alla medlemmar i klubben till våren eller sommaren. Känns som vi är i behov av att samla hela föreningen och ha trevligt tillsammans utanför själva golfen.

 

Till sist vill jag önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 2020.

 

Följ oss gärna på sociala medier, så håller ni er alltid uppdaterade.

Svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK i december 2019

Sven Johannesson
Ordförande

Ordförande har ordet

Först förlåt att jag inte har hört av mig på ett tag. Finns inga ursäkter. Hösten är här och för egen del älskar jag den höga luften och att golfbanan brukar vara som finast i september. Goda förutsättningar, med andra ord, för ett antal fina rundor till.

Bara kort en kommentar från läget i klubben. Vi mår bra. Vi utvecklas positivt på alla plan och framtiden ser ljus ut. Eftersom antalet medlemmar varierar under året, så jämför vi antalet vid samma tidpunkt de föregående åren. I augusti var vi 1 530 medlemmar. Vilket är 25 fler än föregående år och 176 fler än för tre år sedan. De som vi kallar fullbetalande medlemmar ökar med 34 stycken, där dock andelen utan spelrätt ökar, medan andelen med spelrätt minskar. Vi är nöjda att vi valde att behålla vårt introduktionsmedlemskap, där vi ser en tydlig ökning, samt när det gäller antalet nybörjare.

Ekonomin är i dagsläget god och vi fortsätter att investera i vår bana och anläggningar i övrigt. En av nyckelfrågorna för vår framgång är att vi är öppna för nya golfare, vi har en trevlig och positiv inställning till gäster, andra medlemmar och våra anställda. Till detta har vi en fin och lättillgänglig anläggning. Det ska vara enkelt att spela golf och alla ska känna att de hittar sin egen plats på klubben.

Om det finns mörka moln på himlen, så bygger klubbens verksamhet på stor del av ideella krafter. Jag har påpekat det innan, men det är oerhört viktigt att vi fortsätter att till stor del driva vår verksamhet med ideella krafter. Vi är en golfklubb och ideell förening där vi gemensamt hjälps åt att utveckla den. Vi har fått ett antal spontana ideella krafter via enkäten Players 1st. Är det fler som vill ställa upp, så är ni alltid välkomna att höra av er.

När det gäller anläggningen ser vi i dagsläget över att bygga ett nytt golfbilsgarage för att bättre skydda våra golfbilar. Vi arbetar på att utveckla rangen med en ny studio. Till detta vill vi fortsätta att utveckla banan. En investering i bevattning är prioriterad, samt en förbättring av bunkrarna och att arbeta med standarden på teerna.

Vi har nyligen gått ut med information kring incidenter på banan. Det är oerhört viktigt att vi respekterar detta. Vi alla förväntar oss en säker arbetsmiljö på våra arbeten och att vi på fritiden kan spela en golfrunda utan att riskera att träffas av en golfboll. Tyvärr är det inte alla som förstår sin egen roll och ansvar. För att vi ska fortsätta vara en attraktiv golfklubb krävs att vi hela tiden jobbar för en säker och god arbetsmiljö på vår klubb. Om ni ser incidenter och inte vet hur ni ska agera. Tveka inte att höra av er.

Känns som jag nästan glömmer bort det viktigaste, dvs själva golfen. KM är avklarad och nya mästare är korade. Grattis till Bettan, Daisy, Erik, Hampus, Hans-Erik och Idor. Extra roligt var att vi nu har en damklass med betydligt fler spelare (14 startande) och att våra juniorer gör stora framsteg.

Till sist vill jag slå ett slag för vårt kommande höstmöte. Datumet är den 30 oktober. Kallelse och övrig information kommer inom kort. Vill ni ta upp någon fråga, så hör av er till styrelsen.

Följ oss gärna på sociala medier, så håller ni er alltid uppdaterade.

Svinga lugnt! Njut av hösten och vår fina bana!

Glasrikets GK i september 2019

Sven Johannesson
Ordförande

Ordförande har ordet !

Ordföranden har ordet!

 

En skön känsla infinner sig. Allt ljusnar och dagarna blir längre. Banan är öppen med ordinarie greener och förväntningarna på en ny golfsäsong stiger. Vad är min ambition med min golf? Få avkoppling och njuta? Träffa gamla och nya golfkompisar? Utveckla mitt golfspel till en ny nivå? Engagera mig mer i min klubb, för att dela med mig av min energi och kunskap? Alla har vi olika tankar när en ny säsong är på gång. Glasrikets GK står redo att ta emot er alla oavsett ambition med golfen.

Glasrikets GK är en klubb som mår bra. Vi har utvecklats till en stabil klubb, men vi får aldrig glömma att vi är en ideell förening som bygger på medlemmarna och hur mycket vi gemensamt bidrag. Stor del i vår utveckling är tack vare dig och dina ideella insatser. Föreningen växer och behöver fler som engagerar sig i olika verksamheter och kommittéer. Vi har plats för alla som vill vara med och lägga lite eller mycket tid på klubben. Nu får du känslan av att du kommer dras in i något som du får lägga väldigt mycket tid. Så är det inte och så ska det inte vara. Välkommen att ta kontakt med någon i klubben som ansvarar och glöm inte att fråga en kompis, så blir det ändå roligare att engagera sig ideellt.

Inför en ny säsong, så gäller det att fundera på vad vi gjorde bra och vad vi gjorde mindre bra förra året. Vi kan konstatera att mycket är bra och att det kommer mer eller mindre att se ut som förra året. Vi har tidigare bl.a. berättat om omläggningen av bansträckningen och redan nu känns det som vi hittat rätt.

Våra anställda och ideella krafter är extremt viktiga för oss. Det gäller att vi alla behandlar dem med respekt, för det hårda arbete som de gör för att göra vårt besök på klubben så bra som möjligt.

Vi hjälper alla till att ta hand om andra medlemmar och gäster. Vi hjälps åt att hålla banan snygg och fin. Vi plockar alltid upp efter oss och lagar banan efter våra slag och bollens framfart. Slit gärna på greenlagaren och se till att bunkerkrattan blir lite nött. Det är till allas vår glädje att se en välskött bana som vi alla hjälp till att sköta om!

Nu börjar tävlingsprogrammet bli komplett och finnas tillgänglig på hemsidan, men redan nu kan du se vilka tävlingar som passar dig på ”mingolf”. 4 maj startar vi upp med Nybro Glasbruks 4-manna Texas Scramble.

Glöm inte vår stora dag, Golfens Dag 25 maj, för att rekrytera nya såsom ta hand om våra nuvarande medlemmar. Då kommer vi få finbesök, som kommer bli spännande, samt tävlingen Andreas Waldos vänner som spelas som scramble.

Följ oss gärna på sociala medier, så håller ni er alltid uppdaterade.

Svinga lugnt och njut av våren och vår fina bana!

Glasrikets GK i april 2019

Sven Johannesson
Ordförande

Ordförande har ordet !

Ordföranden har ordet!

 

Just nu, 12 februari, så lyser solen och det känns som vår i luften. Det känns som en föraning om vad som komma skall. Vintern tog tidigare ett litet grepp om banan och skidåkare utnyttjade de fina spåren på banan. Detta är ett bevis på att vår anläggning kan användas av andra än golfspelare. Jag tror att det är en fördel att skapa en multifunktionell anläggning som kan användas året runt för olika aktiviteter. Givetvis är och kommer alltid golfen i första hand. Glasrikets GK är en förening som bygger på engagerade människor som är olika men som har golf som en sin favoritsysselsättning. Därför är det glädjande att klubben är framgångsrik och har skapat sig förutsättningar att se positivt på framtiden. Vi har påbörjat arbetet med att se över vår anläggning. Ny bansträckning, som vi meddelat tidigare, nybyggnation av ett golfbilsgarage för att kunna möta det ökade behovet av hjälpmedel för att kunna utöva golf trots nedsatt rörelseförmåga. Till detta planerar vi att utöka bagförrådet, för att tillgodose det stora behovet som finns av förvaring på klubben av sin utrustning. Känns viktigt att, framför allt, våra juniorer kan bli mindre beroende av skjuts till klubben av föräldrar.

Vi börjar även med en mer långsiktig planering att förbereda och utreda möjligheten att bygga om eller ett helt nytt klubbhus. När vi är framme med mer konkreta förslag kommer ni att få djupare information och delta i projektet. Känns som en oerhört viktig del för en modern golfklubb som möter framtiden!

Nu till en annan stor nyhet. Vi kommer under 2019 och framåt få utökade möjligheter till träning och custom fitting. Henrik Liesecke kommer under att flytta sin bas till Glasrikets GK och erbjuda cusom fitting och en utökad golfshop. Graham och Björn kommer givetvis fortsätta som tidigare, men nu med utökade möjligheter att ta hand om din golf på bästa sätt. Vi har samtidigt påbörjat planeringen och genomförandet av en egen studio, som kommer ligga vid nuvarande rangen. Känns som en viktig del av vår verksamhet, att vara en totalleverantör av golf och utrustning till medlemmar och andra golfintresserade i vår närhet. Varmt välkommen Henrik.

Planeringen för den kommande säsongen är i full gång. Olika kommittéer förbereder för att ni ska få ut det bästa av golfsäsongen 2019. Nya golfregler som ni kan ta del av genom informationsmöten, ny tävlingskommitté med nya idéer samt Vision 50/50-gruppen som har haft ett antal spännande träffar under vintern. Jag ser fram emot ytterligare ett bra år för klubben.

Följ oss gärna på sociala medier, så håller ni er alltid uppdaterade.

Om vi inte syns tidigare, så är ni alla välkomna till årsmötet. Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 13 mars. Kallelse kommer att meddelas och skickas ut inom kort.

Svinga lugnt och njut av vintern och vår bana!

Glasrikets GK i februari 2019

Sven Johannesson
Ordförande