Boule för 60 +

Välkommen, du som är 60+ att spela Boule! När: Fredagar 09.30 – 12.00. Samling 09.15. Start: Fredagen den 13/1 2023. Var: Boulehallen, ligger mellan Visma Arena och Fortnox Arena Pris: 55 kr för ett dagkort Klot: Du som inte har klot får låna av Boulesällskapet!...