Ledamöter Seniorkommittén-Damer

Gull-Britt Kramer
073-845 60 12
g.b.kramer@hotmail.com

Liz Green
070-939 75 66
liz.vaxjo@gmail.com

Inga-Britt Andersson
Ordförande
070-532 10 27‬
inga-britt@nickalycke.se

Från vänster: Gull-Britt, Liz och Inga-Britt