Information i Coronatider

Denna sida samlar information från olika ställen

Riksidrottsförbundet (RF)

Råd och riktlinjer från Svenska golfförbundet (SGF)

Folkhälsomyndighetens (FoHM) rekommendationer (Generella råd)

2020-03-30 Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter från SGF vid spel

Info från Glasrikets GK:

2020-06-09 Uthyrning av våra golfbilar

2020-05-06 Information gällande krattning av bunkrar (Styrelsen och Banutvecklingskommittén)

2020-04-24 Tävlingsinformation (Tävlingskommittén)

2020-04-02 Info i Coronatider. (ordf.)
“När det gäller tävlingsverksamheten, så har vi valt att ställa in alla tävlingar som är klubbtävlingar, tillfälligt t.o.m. 13 maj”

2020-04-02 Regler för tidsbokning och bollränna.

2020-03-31 Generella råd. (FoHM)

2020-03-28 Invigningen av fotbollsgolfbanan är inställd. (ordf.)

2020-03-26 I Coronatider (Covid-19) (ordf.)