Regel & Hcp-kommittén

Kommittén ansvarar för:

  • Utbildningsverksamheten i klubben tillsammans med klubbens PRO.
    Här ingår regelutbildning för nya blivande klubbmedlemmar samt fortbildning av klubbens medlemmar.
  • Banmarkeringen i samarbete med banutvecklingskommittén och banarbetare.
  • Lokala- och tillfälliga lokal regler.
  • Handicapfrågor och årlig revision av handicap.
  • Bestämmelser i bestraffningsärenden och lokala tävlingsbestämmelser i samråd med tävlingskommittén.

I kommittén 2019 ingår följande medlemmar:

Ordförande: Vakant
Roy Tengroth (Ansvarig för teoriutbildningen)
Martin Andersson (Distriktsdomare)
Leif Lundqvist (Förbundsdomare)
Ulf Ulfsax
Rojel Karlsson
Peter Arnesson