Regel & Hcp-kommittén

Kommittén ansvarar för:

  • Utbildningsverksamheten i klubben tillsammans med klubbens PRO.
    Här ingår regelutbildning för nya blivande klubbmedlemmar samt fortbildning av klubbens medlemmar.
  • Banmarkeringen i samarbete med banutvecklingskommittén och banarbetare.
  • Lokala- och tillfälliga lokal regler.
  • Handicapfrågor och handicaprevisioner.
  • Bestämmelser i bestraffningsärenden och lokala tävlingsbestämmelser i samråd med tävlingskommittén.

I kommittén 2020 ingår följande medlemmar:

Ordförande: Peter Arnesson
Roy Tengroth (Ansvarig för teoriutbildningen, klubbdomare)
Martin Andersson
Rojel Karlsson (Klubbdomare)
Bengt-Göran Lilienberg

* Leif Lundqvist (Förbundsdomare) adjungeras