Pay & Play- banan

Glasrikets GK översikt  (Pay & Play har inga separata hålbilder)

Säkerhet!
Tänk alltid på säkerheten! Slå inte ett slag om det finns risk att träffa en spelare eller annan person! Banarbetare har alltid företräde! De ger klartecken när du kan slå ditt slag.

Regler att följa
* Maximalt antal bollar per “parti” är 4 st.
* Släpp igenom bakomvarande spelare när du/ni inte klarar av att hålla samma takt som framförvarande spelare.

Skötselplan
Vår Pay & Play- bana följer samma skötselplan som 18-hålsbanan!
Det innebär att greener, fairways och ruffar klipps enligt samma schema.
Även luftning, gödsling, sanddressning etc. följer samma rutin som 18-hålsbanan.

 

Var rädd om banan!
Med tanke på den omvårdnad – och kostnad – som vi lägger på vår Pay & Play- bana är det viktigt att du hjälper oss att hålla den i gott skick.
Lägg därför alltid tillbaka uppslagen torv direkt efter slaget! Då förhindrar du uttorkning av gräsrötterna och gräset får chansen att rota sig igen. Dessutom är det ju bra för dig själv och andra om bollen inte ligger i en grop när du skall slå ett slag.

Laga dina egna – och andras nedslagsmärken på green!
Var därför noga med att alltid ha med dig en greenlagare när du spelar golf.
Se hur du lagar nedslagsmärken här (LÄNK)

Lycka till- och välkommen till Glasrikets GK!