Pay & Play- banan

Välkommen till vår Pay & Play- bana som består av sex hål med tolv tees.

* Här får även du spela som inte är medlem i någon golfklubb.
* Efter erlagd greenfeeavgift är det fritt fram att ställa sig i eventuell kö för spel.
* Aktivt medlemskap i Glasrikets GK inkluderar spel på Pay & Play-banan.
* Medlemsbrickan eller greenfeetalongen måste visas vid kontroll.
* Tidsbokning via Min Golf är inte möjlig.
* Scorekort finner du vid ingången till receptionen.
* Tveka inte att kontakta vårt kansli vid ev. frågor.

Om du spelar två varv får du ställa dig i ny kö innan du slår ut från 7:e tee. De vid 1:a tee har då företräde.
Kolla skyltarna vid tee (utslagsplatsen) så att du slår ut på rätt hål. Totala spellängden vid två varv är 1613 meter. Översiktsbild.

Säkerhet!
Tänk alltid på säkerheten! Slå inte ett slag om det finns risk att träffa en spelare eller annan person! Banarbetare har alltid företräde! De ger klartecken när du kan slå ditt slag.

Regler att följa
* Maximalt antal bollar per “parti” är 4 st.
* Släpp igenom bakomvarande spelare när du/ni inte klarar av att hålla samma takt som framförvarande spelare.

Skötselplan
Vår Pay & Play- bana följer samma skötselplan som 18-hålsbanan!
Det innebär att greener, fairways och ruffar klipps enligt samma schema.
Även luftning, gödsling, sanddressning etc. följer samma rutin som 18-hålsbanan.

Var rädd om banan!
Med tanke på den omvårdnad – och kostnad – som vi lägger på vår Pay & Play- bana är det viktigt att du hjälper oss att hålla den i gott skick.
Lägg därför alltid tillbaka uppslagen torv direkt efter slaget! Då förhindrar du uttorkning av gräsrötterna och gräset får chansen att rota sig igen. Dessutom är det ju bra för dig själv och andra om bollen inte ligger i en grop när du skall slå ett slag.

Laga dina egna – och andras nedslagsmärken på green!
Var därför noga med att alltid ha med dig en greenlagare när du spelar golf.
Se hur du lagar nedslagsmärken här (LÄNK)

Lycka till- och välkommen till Glasrikets GK!