12-13 november är sista helgen med ordinarie greener i år, så passa på att spela vår fina bana.

Banstatus