Ordföranden har ordet!

 

Härligt att se så många som gillar golf och vår golfklubb. Aktiviteten, oavsett tid på dygnet, sprudlar. Vi kan alla vara stolta över vad alla bidrar med i både det stora som i det lilla.

Givetvis medför framgång och mycket folk vissa problem, men de är inte värre än att vi alla får hjälpas åt och göra det bästa av det. Att visa respekt och ta hänsyn har aldrig varit mer aktuell än nu.

Jag har svårt att boka den perfekta starttiden, att hitta parkeringsplats, att få håller ett bra tempo på banan och är det bara jag som krattar i bunkrarna, lagar nedslagsmärken och får plocka upp skräp efter andra. Men det är bara värdsliga saker som vi måste hitta lösningar på. Att öka de bokningsbara tiderna känns ändå spontant för mig som något som påverkar i positiv riktning. Vi är och var nybörjade en gång i tiden och hade svårt att förstå alla regler och hur jag ska uppföra mig på en golfbana. Om vi alla fortsätter att på ett trevligt sätt prata om hur vi tar hand om banan och känner av speltempot, så kommer det bli bra. När det gäller parkeringen, så är det kanske läge att vi alla funderar på om det inte ibland går att samåka till golfbanan (med respekt för att hålla avstånd). Vi ser över parkeringssituationen och även trafiksituationen i stort runt vår anläggning, men det är ingen enkel lösning.

Nu börjar vi närma oss sommaren och ett ytterligare tryck på banan kommer. Samtidigt börjar restriktionerna att släppa. Förbundet har i dagsläget 1 juni (efter rekommendationer från regeringen) som datum när vi kan starta upp med tävlingsverksamhet. Vi ska dock vara observanta på lokala avvikelser och nya beslut från förbundet i frågan. För den nyfikne så meddelar förbundet på sin hemsida en uppdatering av läget varje måndag. Oavsett måste vi alla ha den största respekten för att många av oss inte har antikroppar eller bara tagit en eller ingen dos vaccin. Det gäller att fortsätta hålla avstånd och att vara noggranna med att tvätta händerna.

Kort bara vad som är på gång.

Det utrullade gräset på hål 2 och 16 börjar ta sig rejält. Det är i övrigt fantastiskt att se vilket arbete som gjorts över vintern från personal och off-coursgänget.

Vi behöver alltid faddrar och golfvärdar. Det har tillkommit ett antal nya, men det behövs alltid fler. Uppgiften är viktig för att vi ska fortsätta att vara en välkomnande och trevlig klubb. Dessutom hjälper golfvärden dig att alla andra håller ett bra speltempo.

Glöm inte att gynna restaurangen när ni får möjlighet. Det är vårt ansvar som medlemmar, om vi ska fortsätta att ha en restaurang som har ett bra utbud och generösa öppettider. Vi håller på att se över om det i närtid kan bli en riktig kiosk efter nian.

Svinga lugnt och njut av vår fantastiskt natursköna bana! Tänk på att vi är en idrottsklubb med många ungdomar. Vi tar seden dit vi kommer och håller avstånd även från alkohol och andra droger!

 

Glasrikets GK den 20 maj 2021.

Sven Johannesson
Ordförande