Banan och klubben sjuder av liv och engagemang.
Känns helt underbart!

Här kommer lite uppdateringar på vad som hänt och är på gång, samt lite reflektioner:

2020 är och har varit ett annorlunda år. Hemester och sommar har gjort att vår bana varit hårt belastad under i princip hela säsongen. Golfen och vår klubb har fått ett uppsving och det syns på bl.a. beläggning på banan, kurser, nybörjare, rangen och fotbollsgolfen. Belastningen med fler antal spelade ronder från fler nya medlemmar och gäster, ger kortsiktigt ett bra tillskott i kassan. Men får följdverkningar. Det har varit svårare i år att hitta starttider som passar. Vi i styrelsen och bland personalen är fullt medvetna om situationen och analyserar och utvärderar hur vår framtida klubb ska bli ännu bättre. Detta för att ni medlemmar ska känna att ni får så pass bra service som möjligt och att ni känner ett stort värde av att vara med i klubben.

Ett par saker påverkar mer än annat hur du och andras upplevelse av klubben och golfrundan är. Se till att avboka era tider i god tid om ni inte ska utnyttja tiden eller att inte boka in fler personer i bollarna än vad ni ska spela (gäller även bollrännan). Tänk hela tiden på ”ready golf” så att ni förbereder er och ser till att rundan går så smidigt som möjligt. Ha för vana att släppa genom sällskap som håller högre tempo än er själva.

En annan sak som vi uppmärksammar är att det uppstår en hel del incidenter på banan. Ha alltid för vana att ni ser till att ni syns på banan för bakomvarande sällskap, vänta att slå tills ni är helt säkra på att framförvarande sällskap är utom räckhåll samt om det skulle behövas, så ropa hellre ”fore” en gång för mycket än en gång för lite. Allt för att vi fortsatt ska vara den trivsamma och familjära klubben.

Som jag inledde, så ser det ut som vi även under 2020 kommer göra ett väldigt bra år ekonomiskt. Vi är i budgetprocess för 2021 och kommer lägga förslag på både nya investeringar i vår anläggning och personal. Allt för att ni medlemmar ska få mer valuta för er spelavgift. För att vi ska ha bästa nytta av våra investeringar, så måste vi även se över bemanningen på klubben. För att klubben och banan ska utvecklas och hålla vår förväntade standard och kunna ta emot och serva våra medlemmar är det viktigt att vi alla förstår behovet av rätt kompetens och fler personer som arbetar och är engagerade i klubben. Vi är därför i ett läge där vi måste ta ett antal strategiska beslut för framtiden. Med vår stabila ekonomi finns alla förutsättningar att vår framtid ser ljus ut, men det gäller att hela tiden vara ödmjuk, lyhörd och rädd om våra pengar för att möta det som ligger runt hörnet.

Budgeten för 2021 kommer inom ett par veckor att vara färdig för genomgång. Därför har vi preliminärt planerat att hålla ett höstmöte den 27 oktober. Ambitionen är att hålla ett fysiskt möte, med de restriktioner som vi har att förhålla oss till. Det känns angeläget att kunna hålla ett möte där vi träffas och diskutera klubbens nuläge och framtid.

En del som vi gärna ser är att ni alla lämnar era synpunkter i vårt verktyg Players 1st för att vi ska hålla koll på vad ni och våra gäster tycker om klubben och anläggningen.

Sköt nu om er alla och se till att njuta av vår fantastiska bana i höst.

Glasrikets GK den 16 september 2020.

Sven Johannesson
Ordförande