Välkommen till ett nytt spännande år med Glasrikets Golfklubb.

 

Just nu är vädret inte inbjudande för golf, men trots det ser jag fram mot ett nytt bra golfår med Glasrikets GK. 2016 blev ett för klubben mycket bra år ur klubbens synpunkt med bra bana och nöjda medlemmar och bra ekonomiskt resultat. Vi hade glädjen att hälsa många nya medlemmar välkomna till klubben. Banan blev bättre än den någonsin varit och vi inledde samarbete med vår nye pro Graham Crisp. Samarbetet med Graham föll så väl ut att vi nu tecknat nytt femårs avtal med honom. Vi gjorde detta eftersom vi från våra medlemmar fått mycket beröm för det arbete som han gjort under sitt första år hos oss. Graham kommer att i egen regi driva rangen och han kommer att göra betydande satsningar på denna för att ytterligare förbättra denna.

 

Nu håller vi på med att bygga det nya övningsområdet. Riktigt när det är klart är svårt att säga då det i hög grad beror på väder och vind. Vi hoppas på en varm och skön sommar med lagom mycket regn.

Övningsområdet kommer att innebära mycket för klubben och dess medlemmar då det ger utökade möjligheter att förbättra golfen. Att anlägga ett bra övningsområde har varit helt nödvändigt för att vi skall kunna fortsätta och utveckla den härliga juniorverksamheten som vi inledde förra året, men självklart har vi inte byggt detta område enbart för juniorverksamheten. Satsningen görs i lika hög grad för de redan etablerade golfarna. Med fin bana och goda träningsmöjligheter kommer säkert medelhandicapet för våra spelare att sjunka för våra spelare.

 

Tar vi en liten titt på statistik så är vi idag 27 % kvinnliga medlemmar och då följaktligen 73 % män. Det vill vi ändra på och öka antalet kvinnor i klubben. Svenska Golfförbundet har en satsning som heter vision 50/50 med syfte att göra golfen mer jämställd. Vi söker också någon som vill bli ansvarig för detta projekt inom klubben.

Jag är övertygad om att många av våra manliga medlemmar har sambon, fruar och allt vad det nu kan vara som inte spelar. Varför är det så? Se till att de anmäler sig till någon av årets nybörjarkurser!

 

Under året kommer vi också att anlägga nya utslagsplatser på banan. Syftet med detta är att i första hand underlätta för damer och nybörjare som inte slår så långt att kunna få utbyte och njuta av sin sport och känna att det är möjligt att spela golf på ett trivsamt sätt på sin egen nivå.

 

Den allra viktigaste förändringen inför 2017 är kanske trots allt inte det vi gör på banan för att utveckla denna, för den är redan högklassig. Det är att vi nu tecknat avtal med en bra krögare, som kommer att göra allt för att vår restaurang äntligen skall bli riktigt bra. Han driver idag restaurangen Mat & Prat på Arabygatan plus en rörelse ute på universitetsområdet. Restaurangen kommer att öppnas samtidigt som vi öppnar banan med sommargreener. Han kommer att göra en jättesatsning och ombyggnationen av lokalen är nu i full gång. Jag skrev, kanske lite övermodigt, tidigare att målsättningen är att vi skall ha regionens bästa golfrestaurang. När jag nu ser vilken satsning han gör tror jag att förutsättningarna finns för att uppnå detta. Förhoppningen är att restaurangen skall bli kvarterskrog för alla som bor i närheten. Under vintern har jag flera gånger varit och ätit på Mat & Prat. Blir maten lika bra ute hos oss är succén given.

 

Vi erbjuder nu ett introduktionsmedlemskap för nya medlemmar. Gäller föra alla som inte varit medlemmar i vår klubb under de senaste fem åren. Tidigare när vi haft denna typ av erbjudande har vi fått många svar från människor som tidigare i sitt liv spelat golf, men av olika anledningar inte gjort det de senaste åren. Vi hoppas att vi även i år skall inspirera många både nya- och före detta golfare att hänge sig åt vår härliga idrott. Nu skall jag komma med ett erkännande. Jag spelar inte golf bara för idrottsutövningens skull utan i minst lika hög grad för den sociala gemenskapen som finns bland golfare hos oss.

 

Min absoluta uppfattning är att golf skall man kunna spela när man känner för det och inte alltid behöva planera det i god tid och därför har vi och kommer, så länge jag kan bestämma i varje fall, ha varannan tid som ”bollrännetid”.

 

En brist hos oss har varit att man i shopen inte kunnat köpa snygga kläder med vår logga på. Nu blir det ändring på detta och från och med 2017 kommer det att finnas ett bra sortiment med profilkläder och även bollar med vår logga på. Själv kommer jag att vara stolt som en tupp när jag går omkring i dessa kläder och visar att jag är medlem i den fantastiska klubben Glasrikets Golfklubb.

Välkomna till 2017 års golfsäsong!

 

Carl-Gustaf Göthe ordförande