Om Indexering

Hålets indexering har ingenting med hålets svårighet att göra! Hur ofta har vi inte hört frågan – Hur kan 7:an ha hcp 1 när 3:an är så mycket svårare eller någon annan liknande jämförelse? Många tror, helt felaktigt, att hålets hcp är ett mått på hålets svårighet. Men det är inte det som gäller. Handicapindex, d.v.s. de olika hålens index har inget med hålets svårighet att göra.

Handicapindex har egentligen bara med matchspel att göra. Index skall sättas så att slagen i en match (var man ger och får slag) skall fördelas över banan på ett så rättvist sätt som möjligt och det är bara det som gäller.

Men vi tar det från början
I begynnelsen spelades golf bara som match mellan två spelare. Det dröjde då naturligtvis inte länge förrän en antagligen snål, och ganska dålig, skotte kom på att han borde få några extra slag när han mötte bättre spelare. De första trevande försöken med handicap på 1700-talet verkar ha fungerat så att spelaren kunde kräva att få ta ut sina slag vid behov. Det blev naturligtvis både godtyckligt och svårt att hålla reda på hur många slag som använts.

Vid mitten av 1800-talet börjar man fördela slagen jämt över banans alla hål. Det sattes ett index på varje hål. Fördelningsmetoden förfinades under 1900-talet och rundprincipen finns kvar än i dag. Fördelningsprincipen innebär att om handicapskillnaden mellan två spelare, som spelar match, är 10 slag skall hålens handicapindex göra att dessa slag fördelas jämt över alla banans hål. Det är speciellt viktigt att inte ha för låg handicapindex på 18:e eller 19:e hålen (som ofta blir första särspelshålet).

Handicapindex har alltså egentligen inget med hålens svårighetsgrad att göra.

Detta vad handicapindex egentligen är och skall användas till tycks under många år fallit i glömska. På de flesta klubbar, och speciellt då nystartade klubbar, saknas kunskap om handicapindex helt. Banarkitekterna lämnar tyvärr heller inga anvisningar om handicapindexering av nybyggda hål. På klubbarna har man sedan blandat ihop index med hålens svårighetsgrad och försökt uppskatta och sätta index efter svårighet. Det blev ofta så att den som fick uppdraget att snabbt ta fram och trycka upp klubbens första scorekort helt enkelt bestämde vilka hål som var svårast för honom. När sedan de påkostade, eleganta teeskyltarna satts på plats är handicapindexering klar – för alltid! Debatten i klubbhuset om vilket hål som är ”svårast” rullar sedan på, år efter år.

Det omöjliga med att bestämma vilka hål som är svåra och vilka som är lätta framstår ganska klart när man frågar – svårt för vem?
Omfattande statistik visar att för 36-handicaparen är ett par 3 hål ett ganska lätt hål, men för scratchspelaren är det oftast ett av banans svåraste hål. Skall hålet då bedömas som lätt eller svårt? Ett par 5 hål är en given birdiechans för scratchspelaren, medan det för 36-handicaparen ger oanade möjligheter till misslyckanden. Skall hålet då bedömas som lätt eller svårt? Nej, glöm det med lättaste och svåraste hål.

Den riktiga fördelningsprincipen för hålens handicapindex, som egentligen aldrig tagits bort – bara glömts bort, aktualiserades åter för några år sedan när det nya EGA-handicap systemet antogs. Där (i bilaga 1) finns tydliga anvisningar om hur hålen skall indexeras. Gamla banor behöver inte indexeras om men alla nya banor indexeras efter det nya systemet liksom gamla när man vid något tillfälle ändå ser över hålens index.

Nu protesterar säkert någon och påpekar att index ju används när man beräknar poängen i poängbogey också och då är det väl viktigt att man har slag på de svåraste hålen. Det är ett riktigt påpekande men inget man skall ta någon som helst hänsyn till enligt EGA-handicapreglerna. I praktiken spelar det ju faktiskt inte någon roll var man har slag. Får man på två olika hål 2 + 2 poäng med viss index eller 1+ 3 poäng med annat index så blir ju resultatet det samma.

För att kontrollera om fördelningen av handicapslagen påverkar poängbogeyresultatet utförde engelska golfförbundet statistiska bearbetningar av över 30.000 golfrundor. Hur handicapindexen än omfördelades hittade man inte något statistiskt samband. En felaktigt gjord handicapindexering leder tyvärr ofta till att matchspel med handicap blir ointressant.

Se efter på din hemmaklubb! Kommer det en klunga med låga handicapindex på några närliggande hål? Har hålen 1 och 18 låga handicapindex? Har par 3 hålen mycket höga index? I så fall är det hög tid att klubben ser över sin handicapindexering och låter gör matchspel till den härliga och snabba tävlingsform den skall vara.
Bestämmelserna om hur handicapslagen skall fördelas finns i ”Spel- och Tävlingshandbok med Handicapregler och där i Handicapreglernas Bilaga 1. Bestämmelserna används av alla golfförbund i Europa som är anslutna till EGA-handicapen.

/Christer