På grund av mycket nederbörd så är det inte tillåtet att köra golfbil på banan. Detta gäller tills vidare, och tills vi släpper på förbudet.

/Macke