Lagning av fairway

För att ytterligare höja standarden på vår fina bana, så har seniorkommittén överenskommet med banpersonalen att vid
onsdagsgolfen hjälpa till att laga uppslagsmärken på fairway.

Detta kommer att tillgå på följande sätt:
• Vi lagar fairway på ett hål åt gången
• Personalen ställer vid tee ut en skopa med gräsfröblandad jord
• Vid tee kommer även att finnas behållare att ta med jord i
• Varje spelare tar en behållare och fyller den med jord
• Jorden placeras i de uppslagsmärken som finns på fairway
• När spelaren kommer till green så lämnas behållaren på därför avsedd plats
Vår förhoppning är att vi med detta kan hålla våra fairways i ett bra skick under hela säsongen

Banpersonalen och Seniorkommittén