Från och med nu gäller lägesförbättring med ett scorekort på finklippta delen av banan.