Inställt årsmöte (vår)

GLASRIKETS GK:S ÅRSMÖTET (VÅRMÖTET) DEN 25 MARS 2020 ÄR INSTÄLLT

Med anledningen av den senaste tidens spridning av coronaviruset och den rekommendation som vi har fått via förbundet och myndigheter, så har styrelsen fattat beslutet att ställa in årsmötet den 25 mars.

Styrelsen anser att det i dagsläget inte finns förutsättningar eller är lämpligt att genomföra vårmötet, med hänsyn till våra medlemmar. Enligt stadgarna skall föreningen före april månads utgång genomföra vårmötet. Styrelsens kommer de närmaste veckorna att följa utvecklingen och vår avsikt är i dagsläget att inom den stadgade tiden genomföra ett vårmöte före april månads utgång. Om förutsättningarna under de kommande veckorna inte förbättras att genomföra vårmötet, så kommer styrelsen i så fall meddela hur vi ska hantera det uppkomna läget.

För er information kan vi meddela att föreningen med dotterbolag under 2019, enligt årsredovisningen, redovisar ett positivt resultat som uppgår till 542903 kronor. Vi har en stark balansräkning, där vi under 2019 och 2020 fortsatt att investera i våra anläggningar. Vi ser att medlemsökningen avstannat men att föreningen har en medlemsnivå som är i runda tal på samma nivå som förra året vid samma tidpunkt.

Trots omvärldsläget ser vi positivt på klubbens framtid.

Har ni några frågor med anledning av beslutet är ni alltid välkomna att ta kontakt med styrelsen eller kansliet.

Växjö 17 mars 2020

Styrelsen för Glasrikets GK


Styrelsen i Glasrikets GK kallar härmed till ÅRSMÖTE (vårmöte)

Datum: Onsdagen den 25 mars 2020
Tid: Kl. 19.00
Plats: Liljas Bil, Växjö (Hitta hit)
Ärende: Stadgeenliga mötesförhandlingar

Handlingar finns att avhämta på kansliet fr.o.m. 18 mars- 2020.

Förslag till dagordning finner du här: (Kallelse-vårmöte-2020.pdf)