Kallelse till höstmöte

Styrelsen i Glasrikets GK kallar härmed till ÅRSMÖTE (höstmöte)

Tid:  Tisdagen den 30 oktober kl. 19.00
Plats: Toyota, Växjö (Verkstadsgatan 3)

Handlingar finns att avhämta på kansliet fr.o.m. 23 oktober.

Förslag till dagordning m.m finner du här: (LÄNK till PDF-fil)