Indoorgolfen för Glasrikets GK:s tävling måndagar och tisdagar är slut
och 64 st har någon gång varit med och spelat på olika banor i världen.
Många har tyckt det varit mycket trevligt och omväxlande att spela inomhus
i varm lokal i stället för snö och is ute. Hoppas det kommer igen nästa vinter:
Grattis till de 6 pristagarna, vilka kommer att få pris från Björn Kjellander vid
ett framtida tillfälle.

Så här slutade det: Indoor Golf 21-22 efter vecka 13 Slutresultat

 

Så här ser situationen ut efter vecka 13 2022

OBS! resultaten införs manuellt, så hittar du något ”mystiskt” så hör av dig till undertecknad.

S k Simulatorgolf spelar seniorer 60+ från vecka 51 2021 till vecka 13 2022 måndagar och tisdagar 4 st per bana, 5 banor d v s 20 st per dag.
Olika banor varje vecka och tävling poängbogey. De 4 bästa resultaten räknas. Just nu är vi 64 st som deltagit någon gång.

Bo Hansen
bo@vbkab.se