Glasrikets Golfklubb har sorg

Vår grundare Kenneth Magnusson är död. Han somnade stilla in efter en längre tids sjukdom.
Glasrikets Golfklubb var Kenneths livsverk. Utan hans engagemang hade klubben inte funnits idag. Banan är anlagd inom ett naturvårdsområde i Fylleryd och det var långt ifrån en självklarhet att det skulle beviljas tillstånd för att genomföra projektet med att anlägga en golfbana här. Även lokalt i Sandsbro fanns det ett motstånd mot byggandet. Trots dessa svårigheter lyckades Kenneth få tillstånd att genomföra sitt projekt. När banan så småningom blev färdig fanns det inte längre någon kritik. Banan medförde att naturvärdena inom området till och med ökade och detta till stor del beroende på hur Kenneth projekterade anläggningen och tog hänsyn till naturens utformning.
Vi som idag spelar på banan eller strövar runt i området är Kenneth stort tack för hans engagemang och otroliga arbetsinsats för att förverkliga detta.
Vi bevarar minnet av Kenneth med stor tacksamhet.

C.-G. Göthe
f.d. ordförande