GLASRIKETS GOLFKLUBBS HISTORIA

av Michael Örtegren 2022

Detta är kortfattat historien om hur det hela började, och även om många olika personer genom åren räddat klubben ur svåra ekonomiska situationer, så är det ändå till syvende och sist tack vare Kenneth Magnussons företagsamhet, energi, envishet och kärlek till sporten, som vi idag kan spela golf på vår vackra bana i Fylleryd.

Det är sent 80-tal. Kenneth Magnusson letar mark för att kunna uppfylla en dröm, nämligen att bygga en golfbana i närheten av Växjö. Eftersom Kenneth är född och uppvuxen i Norrhult, blir det självklart för honom att börja leta efter mark i trakterna av ”Nottebäckskrysset”, med den naturliga närheten till glasbruken Kosta, Lindshammar och Rosdala. Eftersom man befinner sig mitt i glasriket, så blir namnet på klubben en självklarhet: ”GLASRIKETS GOLFKLUBB”.

Projektet i Nottebäck får emellertid läggas på is, eftersom det för stunden inte finns ekonomiska förutsättningar att genomföras. Namnet Glasrikets Golfklubb registreras dock och skyddas hos patent och registreringsverket.

Efter många år som ekonomiansvarig och några år som marknadschef inom NCC:s golfbanebyggnadssektor, känner Kenneth att det vore spännande att starta något eget.

Med eget kapital och med stöttning av NCC börjar arbetet på heltid den 1/1 1991, under arbetsnamnet ”NY GOLFBANA I VÄXJÖOMRÅDET”.

Intressanta områden är TELEBORG och FYLLERYD. Eftersom området i Fylleryd fortfarande arrenderas av Kjell och Karin Nilsson, de har kontrakt med kyrkan långt in på 90-talet, så koncentreras arbetet på Teleborgsalternativet.

Allt verkar positivt. Kontakter tas med kommun och markägare, idériktningar för banans placering osv tas fram, TV och radio gör reportage, allt rullar på i rätt riktning.

Men glädjen blir kortvarig. Nu blandar sig de politiska partierna i leken, framför allt Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Man försöker på alla sätt hitta på argument mot en golfbana. Framför allt är det säkerheten för de boende och de promenerande som diskuteras. Insändare och debattartiklar spyr galla över golfsporten och dess ”översittarfasoner”. Det går t.o.m. så långt att Kenneth vid ett sammanträde av en politiker får höra, ”Dej ska vi nog knäcka”.

Men Kenneth är envis som få. Efter mycket korridornötande och lobbying bland politiker och kommuntjänstemän, känner han ett stort stöd från kommunen och kan jobba vidare.

Plötsligt, hösten 1991, händer något oväntat. Kyrkans egendomsnämnd tar kontakt med Kenneth och erbjuder Fylleryds gård, som alternativ till Teleborg. Kenneth tror först inte sina öron, men glädjen blir stor när han inser fakta, inte minst för att Fylleryd är vida överlägset Teleborgsalternativet på många sätt.

Efter lyckade förhandlingar med Kyrkan och Arrendatorerna når Kenneth äntligen sitt mål att etablera en ny Golfbana i Växjö nämligen GLASRIKETS GOLFKLUBB i Fylleryd.