Glasrikets Golfklubbs dam- och herrseniorer har under året skänkt 10 kronor vid varje start i
de interna tävlingarna. I år har beslutats att årets behållning på ca 19 000 kronor skall skänkas
till Majblommans lokalförening i Växjö.
Vid en ceremoni onsdagen den 18 oktober överlämnades denna gåva till Majblomman.
Representant för damseniorerna var Inga-Britt Andersson, Liz Green och för herrarna C.-G.
Göthe. Vår förhoppning är att dessa pengar via Majblomman skall kunna vara ett bidrag för
att göra tillvaron lite ljusare för några barn i lokalområdet.
Majblommans representanter Irene Nilsson och Camilla Rundberg tackade för gåvan som
kommer väl till pass för att skänka några barn lite glädje.

Från vänster Inga-Britt Andersson, Glasrikets GK, Irene Nilsson och Camilla Rundberg,
Majblomman och C.-G. Göthe, Glasrikets GK