Gåva till Kvinnojouren Blenda från Seniorkommittén damer och herrar i Glasrikets GK.

Vid en enkel ceremoni i Kvinnojourens Blendas lokaler överlämnade Inga-Britt Andersson och C-G Göthe, som representanter för Glasrikets Golfklubbs seniorkommitté för damer och herrar, en penninggåva till Kvinnojouren.
Pengarna, drygt 21 000 kr, har kommit till genom att medlemmarna betalat en tia extra under årets seniortävlingar. Caroline Coucher, verksamhetschef tackade varmt för gåvan och sade att pengarna kommer väl till pass inför den stundande julen.

C-G Göthe, Caroline Coucer (Blenda) och Inga-Britt Andersson