Förtroendevalda

  • All
  • Förtroendevalda
  • Övriga funktionärer
  • Valberedning
Sven Johannesson
Förtroendevalda
Ordförande
Invald: 2018 - Vald t o m: 2021
073-4193627
Annelie Steen
Förtroendevalda
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2021
Olof Ericsson
Förtroendevalda
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2021
Elisabeth Ericsson
Förtroendevalda
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2022
Staffan Ekdahl
Förtroendevalda
Ledamot
Invald 2020 - Vald t o m: 2021
Julia Ahlrot
Förtroendevalda
Ledamot
Invald:2019 - Vald t o m 2021
Lisa Eriksson
Förtroendevalda
Suppleant
Invald 2020 - Vald t o m: 2021
Johan Johansson
Förtroendevalda
Ledamot
Invald 2021 - Vald t o m: 2022
Ann-Helén Peterson
Förtroendevalda, Klubben
Adjungerad Kansli
Sebastian Styrell
Förtroendevalda, Klubben
Head-greenkeeper
Helena Fälton-Björkman
Övriga funktionärer
Revisor, aukt rev
RS Revision
Kristina Lindstedt
Övriga funktionärer
Revisorssuppleant
Inga-Britt Andersson
Valberedning
Valberedning, ledam
(Styrelsens Repr.)
Anzie Monell
Valberedning
Valberedning
Carl-Gustaf Göthe
Valberedning
Valberedning,
Pether Svensson
Övriga funktionärer
Revisorssuppleant
E&Y
Raine Svensson
Övriga funktionärer
Revisor, aukt. rev.
RS Revision