Förtroendevalda

  • All
  • Förtroendevalda
  • Övriga funktionärer
  • Valberedning
Sven Johannesson
Ordförande
Invald: 2018 - Vald t o m: 2020
073-4193627
Anzie Monell
Vice ordförande
Invald: 2005 - Vald t o m: 2021
Stig Malm
Kassör
Invald: 2012 - Vald t o m: 2020
Annelie Steen
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2020
Olof Ericsson
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2020
Elisabeth Ericsson
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2021
Tor Ahlbäck
Ledamot
Invald: 2015 - Vald t o m: 2020
Mathias Öst
Ledamot
Invald: 2016 - Vald t o m : 2021
Alf Citron
Suppleant
Invald: 2018 - Vald t o m 2020
Julia Ahlrot
Suppleant
Invald:2019 - Vald t o m 2020
Ann-Helén Peterson
Adjungerad Kansli
Sebastian Styrell
Helena Fälton-Björkman
Revisor, aukt rev
RS Revision
Kristina Lindstedt
Revisorssuppleant
Inga-Britt Andersson
Valberedning, ledam
(Styrelsens Repr.)
Anette Johannesson
Valberedning
Carl-Gustaf Göthe
Valberedning,
Pether Svensson
Revisorssuppleant
E&Y
Raine Svensson
Revisor, aukt. rev.
RS Revision