Förtroendevalda

  • All
  • Förtroendevalda
  • Övriga funktionärer
  • Valberedning
Sven Johannesson
Ordförande
Invald: 2018 - Vald t o m: 2020
073-4193627
Anzie Monell
Vice ordförande
Invald: 2005 - Vald t o m: 2020
Annelie Steen
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2021
Olof Ericsson
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2021
Elisabeth Ericsson
Ledamot
Invald: 2018 - Vald t o m: 2020
Staffan Ekdahl
Ledamot
Invald 2020 - Vald t o m: 2021
Julia Ahlrot
Ledamot
Invald:2019 - Vald t o m 2021
Lisa Eriksson
Suppleant
Invald 2020 - Vald t o m: 2020
Jonas Lindqvist
Suppleant
Invald 2020 - Vald t o m: 2020
Ann-Helén Peterson
Adjungerad Kansli
Sebastian Styrell
Helena Fälton-Björkman
Revisor, aukt rev
RS Revision
Kristina Lindstedt
Revisorssuppleant
Inga-Britt Andersson
Valberedning, ledam
(Styrelsens Repr.)
Anette Johannesson
Valberedning
Carl-Gustaf Göthe
Valberedning,
Pether Svensson
Revisorssuppleant
E&Y
Raine Svensson
Revisor, aukt. rev.
RS Revision