Glasrikets GK:s historia

GLASRIKETS GOLFKLUBBS HISTORIA av Michael Örtegren 2022 Detta är kortfattat historien om hur det hela började, och även om många olika personer genom åren räddat klubben ur svåra ekonomiska situationer, så är det ändå till syvende och sist tack vare Kenneth Magnussons...

Glasrikets Golfklubb har sorg

  Glasrikets Golfklubb har sorg Vår grundare Kenneth Magnusson är död. Han somnade stilla in efter en längre tids sjukdom. Glasrikets Golfklubb var Kenneths livsverk. Utan hans engagemang hade klubben inte funnits idag. Banan är anlagd inom ett naturvårdsområde i...