Bli medlem

Medlemserbjudande!

Välkommen som medlem 2020 för 4250:-
Erbjudandet gäller endast om man inte varit medlem i klubben de senaste fem åren.
Ansökningsblankett finner du längre ned på denna sida.


K

Kategori/Avgift 2020

Årsavgift

Städavgift 1 

Totalt

Spelrätt 2

1 Senior, från 26 år, aktiv

5800:-

200:-

6000:-

7750:-

2 Senior, från 26 år, aktiv

6200:-

200:-

6400:-

Ingen spelrätt

3 Senior, vilande

300:-

4 Långboende >10 mil

3200:-

3200:-

5 Studerande, högskola/universitet (gäller enbart heltidsstuderande) intyg krävs

2000:-

200:-

2200:-

6 Äldre junior, 17-25 år

2000:-

100:-

2100:-

7 Äldre junior, vilande

300:-

300:-

8 Yngre junior, 11-16 år

1500:-

100:-

1600:-

9 Yngre junior, vilande

200:-

10 Knatte, 0-10 år

900:-

900:-

11 Pay & Play-banan med spelrätt

1800:-

200:-

2000:-

7750:- 

12

Medlem Pay & Play- banan

1 st personlig greenfeebiljett

2000:-            

200:-

2200:-

Medlemsansökan

Ansökan om autogiro

1) Städavgiften återbetalas efter 4 timmars arbete under en av “städdagarna” eller om du är golfvärd under en hel dag.
Du skall kvittera ut din ersättning samma dag du städat!

2) Läs mer om spelrätter nedan.

Spelrätter

Senior: 7750 kr. Fr.o.m 26 års ålder.