Bli medlem

Kategori/Avgift 2018

Årsavgift

Städavgift 1 

Totalt

Spelrätt 2

Senior, från 26 år, aktiv

5500:-

200:-

5700:-

7750:-

Senior, från 26 år, aktiv

5750:-

200:-

5950:-

Ingen spelrätt

Senior, vilande

300:-

Långboende >10 mil

3100:-

3100:-

Studerande, högskola/universitet (gäller enbart heltidsstuderande)

1650:-

200:-

1850:-

Äldre junior, 17-25 år

2100:-

100:-

2200:-

Äldre junior, vilande

300:-

300:-

Yngre junior, 11-16 år

1450:-

100:-

1550:-

Yngre junior, vilande

200:-

Knatte, 0-10 år

850:-

850:-

Pay & Play-banan med spelrätt

1800:-

200:-

2000:-

7750:- 

Medlem Pay & Play- banan

(1 st greenfeebiljett till Stora Banan ingår)

1800:-            

400:-

2200:-

Medlemsansökan 2018

Ansökan om autogiro

1) Städavgiften återbetalas efter 4 timmars arbete under en av “städdagarna” eller om du är golfvärd under en hel dag.
Du skall kvittera ut din ersättning samma dag du städat!

2) Läs mer om spelrätter nedan.

Spelrätter

Senior: 7750 kr. Fr.o.m 26 års ålder.