Bli medlem

K

Kategori/Avgift 2021

Årsavgift

Städavgift 1 

Totalt

Spelrätt 2

1 Senior, från 26 år, aktiv

5800:-

200:-

6000:-

7750:-

2 Senior, från 26 år, aktiv

6350:-

200:-

6550:-

Ingen spelrätt

3 Senior, vilande

300:-

4 Långboende >10 mil

3200:-

3200:-

5 Studerande, högskola/universitet (gäller enbart heltidsstuderande) intyg krävs

2000:-

200:-

2200:-

6 Äldre junior, 17-25 år

2000:-

100:-

2100:-

7 Äldre junior, vilande

300:-

300:-

8 Yngre junior, 11-16 år

1500:-

100:-

1600:-

9 Yngre junior, vilande

200:-

10 Knatte, 0-10 år

900:-

900:-

11 Pay & Play-banan med spelrätt

1400:-

450:-

1850:-

7750:- 

12

Medlem Pay & Play- banan

1 st personlig greenfeebiljett

1400:-            

700:-

2100:-

Medlemsansökan

Ansökan om autogiro

1) Städavgiften återbetalas efter 4 timmars arbete under en av “städdagarna” eller om du är golfvärd under en hel dag.
Du skall kvittera ut din ersättning samma dag du städat!

2) Läs mer om spelrätter nedan.

Spelrätter

Senior: 7750 kr. Fr.o.m 26 års ålder.