Banvärdskommittén

Banvärdsverksamhetens uppgifter:

– Sprida glädje och trivsel till spelande golfare.
– Tillse att spelet på banan flyter och genomsläppning sker vid långsamt spel.
– Kontrollera att nedslagsmärken lagas och uppslagna torvor återställs.
– Kontrollera att spel på rätt bana sker och att korrekt greenfeeavgift betalats.
– Kontrollera att störande nedskräpning på banan inte sker.
– Vid behov anteckna och rapportera till kansli eller styrelse observerade avvikelser eller störningar.

Kommittéordförande
Jan-Erik Wernersson
jan-erik.wernersson@telia.come