Hej alla medlemmar!

Hej alla medlemmar!

 

Vilken annorlunda tid vi lever i. Det var väl ingen som för bara ett år sedan kunde ana hur ett coronavirus skulle kunna påverka hela världen, men så blev det. Vi i styrelsen undrade i våras, när allt med kort varsel ställdes in och ställde om, vad som skulle hända hos oss. Det visade sig snart att det var just golf många ville och kunde spela. Vilket golfår vi har haft!

 

2020 har varit ett riktigt rekordår. Vad sägs om följande?

 • 1 645 medlemmar i september 2020 varav 173 juniorer (1 539 medlemmar varav 137 juniorer 2019).
 • Över 15 500 ronder har medlemmar bokat i bokningssystemet GIT och 3 400 ronder har greenfeegäster bokat. Sen vet vi dessutom att bollrännan har använts flitigt av både medlemmar och gäster.
 • 300 personer har gått kurs eller varit med i träningsgrupp under säsongen. Flera kvällar i veckan har vi haft tre parallella träningsgrupper igång samtidigt.
 • 143 medlemmar är nybörjare, 132 medlemmar har singelhandicap och 20 medlemmar har till och med plushandicap.
 • Smålandsserien kom äntligen igång under hösten och Glasrikets GK ställde upp med ett stort antal serielag. I augusti deltog klubben med lag i klasserna D30, D50, H40, H50 och H60 (två lag) med flera fina insatser. Inte minst D30-laget lyckades bra genom att vinna division 1 i sin åldersklass.
 • Banrekord från tee 56 med 64 slag för Erik Engström och från tee 60 med 62 slag för Alexander Björk.
 • Mer än 8 000 spelade rundor på vår nya fotbollsgolfbana.

Vi säger bara, WOW!!

 

Vi i styrelsen vill att Glasrikets GK ska vara en vänlig och inbjudande klubb, där alla känner sig välkomna och trivs. Banan ska bjuda på en fin upplevelse för alla – den ska erbjuda spelutmaningar, naturupplevelse, gemenskap och rekreation. Banan håller allt högre kvalitet och det har även skett flera förbättringar under året, till exempel:

 

 • Under början av året lades många timmar ner på att röja i skogspartierna mellan flera hål och nu kan vi alla njuta av en luftig och vacker naturmiljö som också gör det enklare att hitta de bollar som råkar hamna snett (även om det aldrig händer ).
 • Vi som spelare kan glädjas åt nya, strategiskt placerade, bunkrar på hål 4, 7 och 13. Förändringar som gjort banan lite mer förlåtande för medelgolfaren men minst lika utmanande för låghandicapparen.
 • Att våra långtslående nu har möjlighet att spela från tee 60 och att vi till och med kunde avgöra klubbmästerskapet från tee 60 för herrarna är en annan förändring.
 • Klubben har i samverkan med tränargruppen ordnat med en uppvärmd studio med golfsimulator, som ger alla träningslystna en möjlighet att utveckla sin spelförmåga året runt.
 • Många medlemmar efterfrågar att kunna förvara sin golfutrustning på klubben. Därför har klubben utökat bagförrådet med 20 nya förvaringsskåp.
 • Under slutet av året har arbete genomförts för att höja spelkvaliteten på hål två. Det kommer vi kunna njuta av under nästa år.

Många av er medlemmar tog er tid att svara på enkäten Players 1st och vi i styrelsen har omsorgsfullt gått igenom resultatet. Vi ser att många medlemmar uppskattar att komma till golfklubben, ni tycker vi har en trevlig bana med fina greener och ni ger höga betyg till den träning som erbjuds. Sen finns det andra delar som ni tycker kan förbättras, inte minst tillgängligheten, det vill säga att komma ut på banan och få spela i önskat tempo. Tillgängligheten är därför ett område som vi i styrelsen kommer att prioritera i det fortsatta utvecklingsarbetet och vi har redan bestämt att fler tider ska vara bokningsbara via GIT från och med nästa säsong. Vi återkommer framöver med mer åtgärder för att öka tillgängligheten.

 

Klubben kommer fortsätta utvecklas på flera sätt under 2021. Bland annat planeras en damm att anläggas på hål 3, banpersonalen kommer utökas med en resurs, personalutrymmena kommer förbättras och vi kommer köpa in ytterligare två golfbilar, en greenklippare med aggregat samt en spruttruck. Vi har även i dagarna fått beviljat bygglov och kan påbörja ett projekt att bygga tak över utslagsplatserna på rangen.

 

Vi hoppas så klart att smittläget kommer utvecklas på ett positivt sätt, vilket kommer innebära att vi kommer kunna anordna fler sociala aktiviteter, som tävlingar med kanonstart och gemensam prisutdelning, kommittéträffar och medlemsfest. Låt oss återkomma om det nästa år.

 

2020 har verkligen varit ett rekordår och vi ser med optimism på klubbens utveckling. Vi i styrelsen vill tacka för det här året, det är en glädje att uppleva den anda vi har i klubben och vi längtar redan efter att träffa er igen på andra sidan årsskiftet. Stort tack till vår fantastiska personal, tränare och alla ideella krafter. Stort tack till alla medlemmar – det är tack vare er vi har den fina klubb som vi har!

 

Tills vi ses nästa gång önskar vi er en riktigt GOD om än annorlunda JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

Styrelsen för Glasrikets Golfklubb

Annelie, Anzie, Bettan, Jonas, Julia, Lisa, Olof, Staffan och Sven

Hej alla medlemmar!

 

Vilken annorlunda tid vi lever i. Det var väl ingen som för bara ett år sedan kunde ana hur ett coronavirus skulle kunna påverka hela världen, men så blev det. Vi i styrelsen undrade i våras, när allt med kort varsel ställdes in och ställde om, vad som skulle hända hos oss. Det visade sig snart att det var just golf många ville och kunde spela. Vilket golfår vi har haft!

 

2020 har varit ett riktigt rekordår. Vad sägs om följande?

 • 1 645 medlemmar i september 2020 varav 173 juniorer (1 539 medlemmar varav 137 juniorer 2019).
 • Över 15 500 ronder har medlemmar bokat i bokningssystemet GIT och 3 400 ronder har greenfeegäster bokat. Sen vet vi dessutom att bollrännan har använts flitigt av både medlemmar och gäster.
 • 300 personer har gått kurs eller varit med i träningsgrupp under säsongen. Flera kvällar i veckan har vi haft tre parallella träningsgrupper igång samtidigt.
 • 143 medlemmar är nybörjare, 132 medlemmar har singelhandicap och 20 medlemmar har till och med plushandicap.
 • Smålandsserien kom äntligen igång under hösten och Glasrikets GK ställde upp med ett stort antal serielag. I augusti deltog klubben med lag i klasserna D30, D50, H40, H50 och H60 (två lag) med flera fina insatser. Inte minst D30-laget lyckades bra genom att vinna division 1 i sin åldersklass.
 • Banrekord från tee 56 med 64 slag för Erik Engström och från tee 60 med 62 slag för Alexander Björk.
 • Mer än 8 000 spelade rundor på vår nya fotbollsgolfbana.

Vi säger bara, WOW!!

 

Vi i styrelsen vill att Glasrikets GK ska vara en vänlig och inbjudande klubb, där alla känner sig välkomna och trivs. Banan ska bjuda på en fin upplevelse för alla – den ska erbjuda spelutmaningar, naturupplevelse, gemenskap och rekreation. Banan håller allt högre kvalitet och det har även skett flera förbättringar under året, till exempel:

 

 • Under början av året lades många timmar ner på att röja i skogspartierna mellan flera hål och nu kan vi alla njuta av en luftig och vacker naturmiljö som också gör det enklare att hitta de bollar som råkar hamna snett (även om det aldrig händer ).
 • Vi som spelare kan glädjas åt nya, strategiskt placerade, bunkrar på hål 4, 7 och 13. Förändringar som gjort banan lite mer förlåtande för medelgolfaren men minst lika utmanande för låghandicapparen.
 • Att våra långtslående nu har möjlighet att spela från tee 60 och att vi till och med kunde avgöra klubbmästerskapet från tee 60 för herrarna är en annan förändring.
 • Klubben har i samverkan med tränargruppen ordnat med en uppvärmd studio med golfsimulator, som ger alla träningslystna en möjlighet att utveckla sin spelförmåga året runt.
 • Många medlemmar efterfrågar att kunna förvara sin golfutrustning på klubben. Därför har klubben utökat bagförrådet med 20 nya förvaringsskåp.
 • Under slutet av året har arbete genomförts för att höja spelkvaliteten på hål två. Det kommer vi kunna njuta av under nästa år.

Många av er medlemmar tog er tid att svara på enkäten Players 1st och vi i styrelsen har omsorgsfullt gått igenom resultatet. Vi ser att många medlemmar uppskattar att komma till golfklubben, ni tycker vi har en trevlig bana med fina greener och ni ger höga betyg till den träning som erbjuds. Sen finns det andra delar som ni tycker kan förbättras, inte minst tillgängligheten, det vill säga att komma ut på banan och få spela i önskat tempo. Tillgängligheten är därför ett område som vi i styrelsen kommer att prioritera i det fortsatta utvecklingsarbetet och vi har redan bestämt att fler tider ska vara bokningsbara via GIT från och med nästa säsong. Vi återkommer framöver med mer åtgärder för att öka tillgängligheten.

 

Klubben kommer fortsätta utvecklas på flera sätt under 2021. Bland annat planeras en damm att anläggas på hål 3, banpersonalen kommer utökas med en resurs, personalutrymmena kommer förbättras och vi kommer köpa in ytterligare två golfbilar, en greenklippare med aggregat samt en spruttruck. Vi har även i dagarna fått beviljat bygglov och kan påbörja ett projekt att bygga tak över utslagsplatserna på rangen.

 

Vi hoppas så klart att smittläget kommer utvecklas på ett positivt sätt, vilket kommer innebära att vi kommer kunna anordna fler sociala aktiviteter, som tävlingar med kanonstart och gemensam prisutdelning, kommittéträffar och medlemsfest. Låt oss återkomma om det nästa år.

 

2020 har verkligen varit ett rekordår och vi ser med optimism på klubbens utveckling. Vi i styrelsen vill tacka för det här året, det är en glädje att uppleva den anda vi har i klubben och vi längtar redan efter att träffa er igen på andra sidan årsskiftet. Stort tack till vår fantastiska personal, tränare och alla ideella krafter. Stort tack till alla medlemmar – det är tack vare er vi har den fina klubb som vi har!

 

Tills vi ses nästa gång önskar vi er en riktigt GOD om än annorlunda JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

Styrelsen för Glasrikets Golfklubb

Annelie, Anzie, Bettan, Jonas, Julia, Lisa, Olof, Staffan och Sven

Information Bana/range

Hej

Det har minst sagt varit ett speciellt år för oss på gröna sidan. I mars i år var vi beredda på det värsta: att golfbanor skulle stängas ner och permittering skulle behövas. Det visade sig bli helt tvärtom. Med en tillströmning av golfare redan vid säsongsstarten förstod vi att det skulle bli mycket att göra. När det har varit så många golfare på banan från tidig morgon till kväll påverkas givetvis både banan, med större slitage, och vårt arbete. Allt arbete tar längre tid då vi ofta är tvungna att vänta in golfare. Trots allt har det fungerat bra, och, tro det eller ej: det har varit betydligt färre incidenter vilket vi såklart är glada för.

Men som sagt – allt tar längre tid, och på något håll påverkas skötseln såklart av det. Bunkerkanter, trimning och vägar är det som framförallt hamnar efter. Slitaget ökar på greener och tees, och det har varit betydligt mer uppslag på fairway i år jämfört med tidigare säsonger. Inför säsongen 2021 är vi mer förberedda inför dessa utmaningar då vi kommer vara en extra i personalstyrkan.

Under hösten och till våren kommer en del underhållsarbeten och förbättringar göras. Några av sakerna är att se över våra gångvägar och förbättra dessa. Vi ska fortsätta förbättra våra bunkrar med ny sand och så kommer även någon bunker få ett annat utseende. Vi har även en del dräneringsjobb att utföra för att få bättre spelytor runtom vissa greener.

Vi har nu kommit till den punkt då vi måste stänga ordinarie greener på banan. Vi har klarat hösten bra från svampsjukdomar och har kunnat hålla tillbaka slitaget till viss del då gräset fortfarande växer lite, men med tanke på betydligt mer spel på banan och det fuktiga vädret så behöver gräset få återhämta sig. Vi behöver också göra de skötselåtgärder som krävs för att förbereda gräset inför vintern. Därför stänger vi ordinarie greener för spel måndagen  den 9/11 och öppnar istället för vintergreener. Rangen stänger idag 3/11 pga underhållsarbete.

Tack för denna säsong!

Mvh
Sebastian med personal

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet!

 

Banan och klubben sjuder av liv och engagemang. Känns helt underbart!

Här kommer lite uppdateringar på vad som hänt och är på gång, samt lite reflektioner.

2020 är och har varit ett annorlunda år. Hemester och sommar har gjort att vår bana varit hårt belastad under i princip hela säsongen. Golfen och vår klubb har fått ett uppsving och det syns på bl.a. beläggning på banan, kurser, nybörjare, rangen och fotbollsgolfen. Belastningen med fler antal spelade ronder från fler nya medlemmar och gäster, ger kortsiktigt ett bra tillskott i kassan. Men får följdverkningar. Det har varit svårare i år att hitta starttider som passar. Vi i styrelsen och bland personalen är fullt medvetna om situationen och analyserar och utvärderar hur vår framtida klubb ska bli ännu bättre. Detta för att ni medlemmar ska känna att ni får så pass bra service som möjligt och att ni känner ett stort värde av att vara med i klubben.

Ett par saker påverkar mer än annat hur du och andras upplevelse av klubben och golfrundan är. Se till att avboka era tider i god tid om ni inte ska utnyttja tiden eller att inte boka in fler personer i bollarna än vad ni ska spela (gäller även bollrännan). Tänk hela tiden på ”ready golf” så att ni förbereder er och ser till att rundan går så smidigt som möjligt. Ha för vana att släppa genom sällskap som håller högre tempo än er själva.

En annan sak som vi uppmärksammar är att det uppstår en hel del incidenter på banan. Ha alltid för vana att ni ser till att ni syns på banan för bakomvarande sällskap, vänta att slå tills ni är helt säkra på att framförvarande sällskap är utom räckhåll samt om det skulle behövas, så ropa hellre ”fore” en gång för mycket än en gång för lite. Allt för att vi fortsatt ska vara den trivsamma och familjära klubben.

Som jag inledde, så ser det ut som vi även under 2020 kommer göra ett väldigt bra år ekonomiskt. Vi är i budgetprocess för 2021 och kommer lägga förslag på både nya investeringar i vår anläggning och personal. Allt för att ni medlemmar ska få mer valuta för er spelavgift. För att vi ska ha bästa nytta av våra investeringar, så måste vi även se över bemanningen på klubben. För att klubben och banan ska utvecklas och hålla vår förväntade standard och kunna ta emot och serva våra medlemmar är det viktigt att vi alla förstår behovet av rätt kompetens och fler personer som arbetar och är engagerade i klubben. Vi är därför i ett läge där vi måste ta ett antal strategiska beslut för framtiden. Med vår stabila ekonomi finns alla förutsättningar att vår framtid ser ljus ut, men det gäller att hela tiden vara ödmjuk, lyhörd och rädd om våra pengar för att möta det som ligger runt hörnet.

Budgeten för 2021 kommer inom ett par veckor att vara färdig för genomgång. Därför har vi preliminärt planerat att hålla ett höstmöte den 27 oktober. Ambitionen är att hålla ett fysiskt möte, med de restriktioner som vi har att förhålla oss till. Det känns angeläget att kunna hålla ett möte där vi träffas och diskutera klubbens nuläge och framtid.

En del som vi gärna ser är att ni alla lämnar era synpunkter i vårt verktyg Players 1st för att vi ska hålla koll på vad ni och våra gäster tycker om klubben och anläggningen.

Sköt nu om er alla och se till att njuta av vår fantastiska bana i höst.

Glasrikets GK den 16 september 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

 

Underbara sommartider även om det är annorlunda. Nu har vi firat midsommar och banan är i toppskick. Känns som de arbeten som vi gjort under hösten och vintern tagits väl emot. De nya bunkrarna och 60-tee, är spännande nytillskott som gör att vi kan både spela en bättre och utmanande bana för alla.

När vi gjorde den ekonomiska sammanställningen t.o.m. maj, så visar det att vi förbättrat ekonomin ytterligare gentemot förra året. Medlemsavgifter, spelavgifter och greenfee ökar. Till detta har vi i år även intäkter från Fotbollsgolfen. Vilket med säkerhet kan anses vara en fullträff.

När det gäller läget kring Covid-19 och de förhållningsregler och rekommendationer som finns, kan konstateras att vi alla gör vårt bästa för att möta det på ett respektfullt sätt. Vilket känns som vi lyckas med. Av den anledningen kan vi nu konstatera att begränsningarna att genomföra klubbtävlingar släpps fr.o.m. 1 juli. Vi har nu uppdaterat de tävlingar som kommer att genomföras under resterande delen av säsongen. Tävlingspremiär blir golfveckan med start genom Golfsshopens tävling den 20 juli.

Jag vill ändå att vi inte ska släppa att vara väldigt försiktiga och ha respekt för andra. Vi måste alla se till vi håller god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

I övrigt hittar ni annan information kring bl.a. förhållningsregler på vår hemsida.

När vi ser att trycket på banan är så pass högt som det har varit under den här säsongen så är det viktigt att vi alla tänker på att hålla tempo, släppa igenom om man inte klarar tempot, hålla sina bokade tider och om vi inte kan utnyttja den att tiden avbokas så fort vi kan. Under vissa tider har vi golfvärdar som hjälper till vid starten och ser att det blir bra flyt. De är en viktig service för er. Tänk på att hjälpa till och se till att bollrännan är aktuell och korrekt.

När det gäller banan så måste vi alla hjälpa till att hålla den så fin vi bara kan. Vi kan alla spara vårt skräp (inklusive snusprillor och fimpar) och slänga dem i papperskorgarna.

Glöm inte att kratta bunkrarna (med handske), laga uppslagen torv och nedslagsmärken.

En positiv bild vi har är att respekten för våra banarbetare och deras arbetssituation är fortsatt hög. Härligt att höra och fortsätt så!

Sedan jag skrev ett ordförandebrev har vi genomfört ett annorlunda årsmöte. Ni kan på hemsidan läsa om de beslut som fattades.

Till sist så uppmanar jag er alla att delta i vår undersökning via Players 1st. Några av er har i dagarna fått ett mail om att svara på ett antal frågor. Det har stor betydelse i vårt förbättringsarbete, att så många som möjligt svarar.

Ta hand om varandra och njut av livet att kunna vara ute i naturen!

Glasrikets GK den 26 juni 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Information gällande rangen!

På grund av att bollplockaren är sönder plockar vi med en öppen traktor på morgonen, rangens öppettider tillsvidare

måndagar kl.10-20

övriga vardagar kl.10-23

helgdagar kl.9-23

Hälsningar

Graham

Tävlingsinformation!

Hej alla golfare på Glasrikets GK!

Tidigare har vi publicerat ett tävlingsprogram för klubbtävlingar under 2020, vilket nu måste förändras till följd av corona covid-19. Svenska golfförbundet (SGF) har beslutat att all tävlingsverksamhet som arrangeras av SGF och GDF är inställda fram till 30 juni. Alla klubbar uppmanas starkt att ställa in sin tävlingsverksamhet under samma period. Glasrikets GK väljer naturligtvis att följa dessa rekommendationer. Allt handlar om att begränsa smittspridningen och undvika att golfspel kan ses som en smittokälla. I detta sammanhang måste vi också värna om de olika riskgrupperna. Det innebär att klubben och dess kommittéer inte arrangerar några tävlingar fram till 30 juni, förutom att undantag kan göras för juniorer.

 

Det innebär:

– Alla klubbtävlingar fram till 30 juni är inställda.

– Tävlingar arrangerade av kommittéer t.ex. tisdag- och onsdagsgolf är inställda.

– Tävlingar arrangerade av Smålands golfförbund är inställda, t.ex. seriespel.

 

Vi hoppas naturligtvis att tävlingar efter 30 juni kan genomföras enligt plan och att vi eventuellt kan flytta en del klubbtävlingar till golfveckan där vi har några lediga speldagar och till hösten, men en del tävlingar kommer inte att kunna genomföras. Vi kan dock inte börja planera för resten av säsongen förrän vi får ytterligare besked om att det är möjligt att spela på ett smittsäkert sätt. SGF beräknas komma med nya riktlinjer senast sista maj.

 

Även om det trist med dessa besked så är det riktigt härligt att vi kan spela sällskapsspel på vår fina bana! Vi återkommer med ytterligare info när nytt besked kommer.

 

Ytterligare information finns att tillgå på SGF:s hemsida https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

 

Med vänlig hälsning och svinga lugnt

Tor Ahlbäck för tävlingskommittén

 

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet!

OBS!  Länk till nya riktlinjer från styrelsen 2020-04-28

I samband med att vi öppnade banan, för två veckor sedan, med ordinarie greener, så meddelade vi vår rekommendation att inte boka in sig på bollar med andra personer som man inte hade kontaktat innan. Nu har banan varit öppen ett tag och vi ser att bokningstrycket är högt. Flera av er medlemmar har synpunkter och idéer på hur vi bör förhålla oss till rekommendationen samt även förändringar. Golfen är i dagsläget en av de få idrottsliga aktiviteter som kan bedrivas utan alltför stora restriktioner. Detta gör att fler än vanligt söker sig till klubben för att spela golf eller träna.

Ni alla som har varit ute agerar med respekt för de förhållningsregler som finns inom golfen och specifikt på klubben.

Det kan inte nog påpekas att vi alla måste respekterar de förhållningsregler som gäller.

En del av de synpunkter som kommit till oss och av egen erfarenhet är att banans bokningsbara tider försvinner snabbt och att många är hänvisade till bollrännan för att kunna komma ut på banan. När det blir högt tryck även på bollrännan så finns en stor risk att fler personer än vad som kan anses vara bra samlas på samma yta. Av den anledningen vill jag be alla att tänka till själva, så att ni inte bokar upp en- eller tvåbollar utan att i så stor utsträckning som möjligt använda bollrännan och då även vara öppen att gå med andra spelare. Om vi kan få till att de bokningsbara tiderna i första hand används för tre- eller fyrbollar samt att samma person inte bokar in sig på flera tider under en kort tid, så kommer vi kunna erbjuda fler att spela samt att vi undviker allt för stor trängsel kring bollrännan. Detta för att vi alla ska visa stor respekt att utgångspunkten i dagsläget är att inte utsätta någon, vare sig själv eller annan, för risk att smittas av covid-19.

Det viktigaste för vår del är att vi inte ska utsätta någon för risk att smittas. Vi har många medlemmar som är i riskgruppen eller att de har någon i sin närhet som är i riskgruppen samt att vi har personer som har arbeten med samhällsviktiga funktioner. Därför är det från klubbens sida prioriterat att erbjuda så många som möjligt att spela golf, men det ska göras med största respekt för de utsatta grupperna. De som inte anser sig vara i någon riskgrupp och kanske tar det lättare på restriktionerna får faktiskt anpassa sig till det läge vi är i.

I övrigt hittar ni annan information kring bl.a. förhållningsregler på vår hemsida.

Ta hand om varandra och njut av livet att kunna vara ute i naturen!

Glasrikets GK den 16 april 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Fotbollsgolf !

Fotbollsgolf

Välkommen till Glasrikets fotbollsgolf.

Spelavgift:

Betalas i shopen eller via swish 1234927091

0-5 år gratis

6-10 år 50:-

11-15 år 75:-

16- år  100:-

Grupper med fler än 10 spelare kontakta gärna shopen för tidsbokning.

Telefon: 0735-160470

Bollar, scorekort och pennor ingår i avgiften.

Är du sugen på att boka barnkalas,företagsevent eller liknande, kontakta shopen.

Genom vår restaurang löser vi mat om så önskas.

Välkomna.

Information i Coronatider!

Information i Coronatider!

När vi lever i en värld som har drabbats av ett virus som för vissa kan leda till sjukhusvård och i slutändan döden, så måste vi ta det på allvar. I de rekommendationer som kommer från myndigheterna, så är fysisk aktivitet och framförallt utomhusaktivitet bra för att hålla oss alla friska och motståndskraftiga. Av den anledningen är det ännu mer angeläget att vi har en golfbana som kan vara öppen för så många som möjligt. Därför arbetar vi på klubben stenhårt för att kunna hålla banan öppen för spel, med det följer för oss golfare att ta ansvar och följa riktlinjerna, så att vi inte utsätter oss själva eller andra för smitta.  

Med anledning av förändrade riktlinjer och rekommendationer har styrelsen följande tillägg till tidigare information:

Folkhälsomyndigheten.se kan ni läsa mer om tillfälliga rekommendationer och generella råd för att minimera risken för smittspridning. Vi behöver vidta olika åtgärder för att motverka spridningsrisken för Covid-19 på golfklubben, både genom att påminna medlemmar och gäster om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, och att se över exempelvis rutiner för städ, servering, besök i reception och shop, samt förorda digitala scorekort, mm.

Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad.

Fredagen den 3 april är det planerat att hela banan är öppen med ordinarie greener. Vi kommer att öppna bokningen med varannan tid i bollrännan. När det gäller bokningen av tider och bollrännan får ingen utan godkännande av de andra i samma boll boka in sig eller lägga till en boll i bollrännan, där andra har bokat eller lagt en boll. Vi har flera av våra medlemmar och gäster som vi måste ta hänsyn till och som inte skall utsättas för en risk att smittas. OBS!  Länk till nya riktlinjer från styrelsen 2020-04-28

När det gäller tävlingsverksamheten, så har vi valt att ställa in alla tävlingar som är klubbtävlingar, tillfälligt t.o.m. 13 maj.

Klubben har även ett arbetsgivaransvar för vår personal. Som följd av vår ambition att kunna erbjuda er medlemmar och gäster service men samtidigt minimera smittspridningen kommer kansliet och shopen att begränsa möjligheten att ta emot besök till en person åt gången. Vi har även instruerat vår banpersonal att i så stor utsträckning som möjligt att undvika kontakt med våra medlemmar och gäster, genom att hålla ett socialt avstånd. Allt för att skydda vår personal, er golfare och i förlängningen att klubben eller banan inte drabbas av konsekvenserna för att banpersonalen smittas.

I övrigt när det gäller ert golfspel och andra förhållningsregler, så följer vi alla den tidigare informationen om Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter från SGF vid spel och de Generella råd som vi tidigare har informerat om.”

Med vänlig hälsning,
Ordförande

Sven Johannesson

Ordföranden har ordet

I coronatider (Covid-19)

På väldigt kort tid har väldigt mycket förändrats i vår omvärld och så även i vår närhet. Vi lever i en ny tid där vi inte kan påverka särskilt mycket utan måste förhålla oss till vad våra myndigheter och experter beslutar och rekommenderar.

Klubben har till dagens datum inte påverkats i någon större omfattning, men läget kan på kort tid förändras.

I dagsläget finns inga restriktioner för utomhusaktivitet, men det gäller för ALLA att vara försiktiga och ta hänsyn till varandra. Därför uppmanar vi alla till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben. I övrigt finns det inga ytterligare restriktioner.

När det gäller aktiviteter på klubben, så fortsätter det till stora delar som normalt. Vi ser att vi till dagens datum ligger lite efter förra året med inbetalningar från medlemmarna, men att vi gör bedömningen att vi under 2020 kommer ha en stabil ekonomi och verksamhet.

I nästa vecka kommer restaurangen att öppna. Välj att stötta din lokala restaurang, så mycket som möjligt.

Vår drivingrange är öppen och våra tränare har satt igång sin verksamhet. Varför inte ta tag i ditt eget golfspel direkt och boka in en lektion, kurs eller satsa på ny utrustning. Det kommer göra din golf bättre och roligare!

INSTÄLLT på grund av Covid-19! På söndag (29/3) inviger vi fotbollsgolfen med aktiviteter från kl. 14. Passa på att göra det till en succé.

När det gäller öppningen av hela banan, så är vi nära. Tyvärr har den blöta vintern och våren gjort det svårt att slutföra alla vinterarbeten, men det ser ändå bra ut nu när vi har fått bättre väder. Dock är det fortsatt kallt på nätterna som gör att vi avvaktar öppningen ett par dagar till, men inom kort kommer vi kunna ta fram puttern. Som information kan sägas att vi förra året kunde öppna 5 april och händer inget oförutsett, så är min kvalificerade gissning att vi även i år kan vara öppna senast vid den tidpunkten!

När det gäller årsmötet, så kommer närmare information och eventuell kallelse i nästa vecka. Vår ambition är att genomföra årsmötet i vecka 17 och att vi ska förbereda för att kunna hålla mötet utomhus vid klubbhuset. Finns det förhinder från er medlemmar att delta, så ska vi i så stor grad tillmötesgå era rättigheter att kunna närvara på andra sätt än fysisk närvaro. Det kan gälla att närvara genom fullmakt eller genom att lämna synpunkter via mail. Vi återkommer som sagt i nästa vecka med mer information.

Njut av livet, svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK den 26 mars 2020.

Sven Johannesson
Ordförande