Tävlingsinformation!

Hej alla golfare på Glasrikets GK!

Tidigare har vi publicerat ett tävlingsprogram för klubbtävlingar under 2020, vilket nu måste förändras till följd av corona covid-19. Svenska golfförbundet (SGF) har beslutat att all tävlingsverksamhet som arrangeras av SGF och GDF är inställda fram till 30 juni. Alla klubbar uppmanas starkt att ställa in sin tävlingsverksamhet under samma period. Glasrikets GK väljer naturligtvis att följa dessa rekommendationer. Allt handlar om att begränsa smittspridningen och undvika att golfspel kan ses som en smittokälla. I detta sammanhang måste vi också värna om de olika riskgrupperna. Det innebär att klubben och dess kommittéer inte arrangerar några tävlingar fram till 30 juni, förutom att undantag kan göras för juniorer.

 

Det innebär:

– Alla klubbtävlingar fram till 30 juni är inställda.

– Tävlingar arrangerade av kommittéer t.ex. tisdag- och onsdagsgolf är inställda.

– Tävlingar arrangerade av Smålands golfförbund är inställda, t.ex. seriespel.

 

Vi hoppas naturligtvis att tävlingar efter 30 juni kan genomföras enligt plan och att vi eventuellt kan flytta en del klubbtävlingar till golfveckan där vi har några lediga speldagar och till hösten, men en del tävlingar kommer inte att kunna genomföras. Vi kan dock inte börja planera för resten av säsongen förrän vi får ytterligare besked om att det är möjligt att spela på ett smittsäkert sätt. SGF beräknas komma med nya riktlinjer senast sista maj.

 

Även om det trist med dessa besked så är det riktigt härligt att vi kan spela sällskapsspel på vår fina bana! Vi återkommer med ytterligare info när nytt besked kommer.

 

Ytterligare information finns att tillgå på SGF:s hemsida https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

 

Med vänlig hälsning och svinga lugnt

Tor Ahlbäck för tävlingskommittén

 

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet!

OBS!  Länk till nya riktlinjer från styrelsen 2020-04-28

I samband med att vi öppnade banan, för två veckor sedan, med ordinarie greener, så meddelade vi vår rekommendation att inte boka in sig på bollar med andra personer som man inte hade kontaktat innan. Nu har banan varit öppen ett tag och vi ser att bokningstrycket är högt. Flera av er medlemmar har synpunkter och idéer på hur vi bör förhålla oss till rekommendationen samt även förändringar. Golfen är i dagsläget en av de få idrottsliga aktiviteter som kan bedrivas utan alltför stora restriktioner. Detta gör att fler än vanligt söker sig till klubben för att spela golf eller träna.

Ni alla som har varit ute agerar med respekt för de förhållningsregler som finns inom golfen och specifikt på klubben.

Det kan inte nog påpekas att vi alla måste respekterar de förhållningsregler som gäller.

En del av de synpunkter som kommit till oss och av egen erfarenhet är att banans bokningsbara tider försvinner snabbt och att många är hänvisade till bollrännan för att kunna komma ut på banan. När det blir högt tryck även på bollrännan så finns en stor risk att fler personer än vad som kan anses vara bra samlas på samma yta. Av den anledningen vill jag be alla att tänka till själva, så att ni inte bokar upp en- eller tvåbollar utan att i så stor utsträckning som möjligt använda bollrännan och då även vara öppen att gå med andra spelare. Om vi kan få till att de bokningsbara tiderna i första hand används för tre- eller fyrbollar samt att samma person inte bokar in sig på flera tider under en kort tid, så kommer vi kunna erbjuda fler att spela samt att vi undviker allt för stor trängsel kring bollrännan. Detta för att vi alla ska visa stor respekt att utgångspunkten i dagsläget är att inte utsätta någon, vare sig själv eller annan, för risk att smittas av covid-19.

Det viktigaste för vår del är att vi inte ska utsätta någon för risk att smittas. Vi har många medlemmar som är i riskgruppen eller att de har någon i sin närhet som är i riskgruppen samt att vi har personer som har arbeten med samhällsviktiga funktioner. Därför är det från klubbens sida prioriterat att erbjuda så många som möjligt att spela golf, men det ska göras med största respekt för de utsatta grupperna. De som inte anser sig vara i någon riskgrupp och kanske tar det lättare på restriktionerna får faktiskt anpassa sig till det läge vi är i.

I övrigt hittar ni annan information kring bl.a. förhållningsregler på vår hemsida.

Ta hand om varandra och njut av livet att kunna vara ute i naturen!

Glasrikets GK den 16 april 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Fotbollsgolf !

Fotbollsgolf

Välkommen till Glasrikets fotbollsgolf.

Spelavgift:

Betalas i shopen eller via swish 1234927091

0-5 år gratis

6-10 år 50:-

11-15 år 75:-

16- år  100:-

Grupper med fler än 10 spelare kontakta gärna shopen för tidsbokning.

Telefon: 0735-160470

Bollar, scorekort och pennor ingår i avgiften.

Är du sugen på att boka barnkalas,företagsevent eller liknande, kontakta shopen.

Genom vår restaurang löser vi mat om så önskas.

Välkomna.

Information i Coronatider!

Information i Coronatider!

När vi lever i en värld som har drabbats av ett virus som för vissa kan leda till sjukhusvård och i slutändan döden, så måste vi ta det på allvar. I de rekommendationer som kommer från myndigheterna, så är fysisk aktivitet och framförallt utomhusaktivitet bra för att hålla oss alla friska och motståndskraftiga. Av den anledningen är det ännu mer angeläget att vi har en golfbana som kan vara öppen för så många som möjligt. Därför arbetar vi på klubben stenhårt för att kunna hålla banan öppen för spel, med det följer för oss golfare att ta ansvar och följa riktlinjerna, så att vi inte utsätter oss själva eller andra för smitta.  

Med anledning av förändrade riktlinjer och rekommendationer har styrelsen följande tillägg till tidigare information:

Folkhälsomyndigheten.se kan ni läsa mer om tillfälliga rekommendationer och generella råd för att minimera risken för smittspridning. Vi behöver vidta olika åtgärder för att motverka spridningsrisken för Covid-19 på golfklubben, både genom att påminna medlemmar och gäster om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, och att se över exempelvis rutiner för städ, servering, besök i reception och shop, samt förorda digitala scorekort, mm.

Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad.

Fredagen den 3 april är det planerat att hela banan är öppen med ordinarie greener. Vi kommer att öppna bokningen med varannan tid i bollrännan. När det gäller bokningen av tider och bollrännan får ingen utan godkännande av de andra i samma boll boka in sig eller lägga till en boll i bollrännan, där andra har bokat eller lagt en boll. Vi har flera av våra medlemmar och gäster som vi måste ta hänsyn till och som inte skall utsättas för en risk att smittas. OBS!  Länk till nya riktlinjer från styrelsen 2020-04-28

När det gäller tävlingsverksamheten, så har vi valt att ställa in alla tävlingar som är klubbtävlingar, tillfälligt t.o.m. 13 maj.

Klubben har även ett arbetsgivaransvar för vår personal. Som följd av vår ambition att kunna erbjuda er medlemmar och gäster service men samtidigt minimera smittspridningen kommer kansliet och shopen att begränsa möjligheten att ta emot besök till en person åt gången. Vi har även instruerat vår banpersonal att i så stor utsträckning som möjligt att undvika kontakt med våra medlemmar och gäster, genom att hålla ett socialt avstånd. Allt för att skydda vår personal, er golfare och i förlängningen att klubben eller banan inte drabbas av konsekvenserna för att banpersonalen smittas.

I övrigt när det gäller ert golfspel och andra förhållningsregler, så följer vi alla den tidigare informationen om Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter från SGF vid spel och de Generella råd som vi tidigare har informerat om.”

Med vänlig hälsning,
Ordförande

Sven Johannesson

Ordföranden har ordet

I coronatider (Covid-19)

På väldigt kort tid har väldigt mycket förändrats i vår omvärld och så även i vår närhet. Vi lever i en ny tid där vi inte kan påverka särskilt mycket utan måste förhålla oss till vad våra myndigheter och experter beslutar och rekommenderar.

Klubben har till dagens datum inte påverkats i någon större omfattning, men läget kan på kort tid förändras.

I dagsläget finns inga restriktioner för utomhusaktivitet, men det gäller för ALLA att vara försiktiga och ta hänsyn till varandra. Därför uppmanar vi alla till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben. I övrigt finns det inga ytterligare restriktioner.

När det gäller aktiviteter på klubben, så fortsätter det till stora delar som normalt. Vi ser att vi till dagens datum ligger lite efter förra året med inbetalningar från medlemmarna, men att vi gör bedömningen att vi under 2020 kommer ha en stabil ekonomi och verksamhet.

I nästa vecka kommer restaurangen att öppna. Välj att stötta din lokala restaurang, så mycket som möjligt.

Vår drivingrange är öppen och våra tränare har satt igång sin verksamhet. Varför inte ta tag i ditt eget golfspel direkt och boka in en lektion, kurs eller satsa på ny utrustning. Det kommer göra din golf bättre och roligare!

INSTÄLLT på grund av Covid-19! På söndag (29/3) inviger vi fotbollsgolfen med aktiviteter från kl. 14. Passa på att göra det till en succé.

När det gäller öppningen av hela banan, så är vi nära. Tyvärr har den blöta vintern och våren gjort det svårt att slutföra alla vinterarbeten, men det ser ändå bra ut nu när vi har fått bättre väder. Dock är det fortsatt kallt på nätterna som gör att vi avvaktar öppningen ett par dagar till, men inom kort kommer vi kunna ta fram puttern. Som information kan sägas att vi förra året kunde öppna 5 april och händer inget oförutsett, så är min kvalificerade gissning att vi även i år kan vara öppna senast vid den tidpunkten!

När det gäller årsmötet, så kommer närmare information och eventuell kallelse i nästa vecka. Vår ambition är att genomföra årsmötet i vecka 17 och att vi ska förbereda för att kunna hålla mötet utomhus vid klubbhuset. Finns det förhinder från er medlemmar att delta, så ska vi i så stor grad tillmötesgå era rättigheter att kunna närvara på andra sätt än fysisk närvaro. Det kan gälla att närvara genom fullmakt eller genom att lämna synpunkter via mail. Vi återkommer som sagt i nästa vecka med mer information.

Njut av livet, svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK den 26 mars 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet!

 

Även om vi är i februari 2020, så får jag önska er alla ett Gott Nytt Golfår.

I kalendern är det vinter, men det pågår full aktivitet på klubben. Det är många av oss som utnyttjar den milda vintern till en golfrunda på vår fina vintergolfbana. Detta är ett bevis på att arbetet med att skapa en åretrundanläggning ska fortsätta.

I mitt senaste ordförandebrev, så tog jag upp de olika projekten som påbörjats på banan och anläggningen i övrigt. Ska bli spännande att se hur fotbollsgolfbanan tas emot. Jag personligen tror att det kommer bli en succé. Fantastiskt jobb som lagts ner av våra tränare, banarbetare och frivilliga.

I mars är det årsmöte. Ni kan redan nu lägga in i kalendern datumet 25 mars. Vi återkommer med exakt tid och lokal samt övriga detaljer i en separat kallelse.

I mars 2020 införs också det nya världshandicapsystemet. Om du vill läsa mer, så har vi på hemsidan länkat till information kring hur det kommer fungera, se länk www.glasriketsgk.se/golfregler/.

Som flera av er läst om i bl.a. Smålandsposten, så har vi under vintern haft besök av vildsvin på banan. Elstängslet runt banan är lagat och förhoppningsvis hjälper det nu att hålla borta dem. Som tur var så är skadorna inte värre än att de gick relativt bra att laga.

Nu är vi i bokslutstider. Ekonomin är fortsatt stark och vi har en bra likviditet. Vi får dock vara observanta och inte bara köra på som vanligt. Vår stigande kurva med ökande medlemsantal och en stark ekonomi kan förändras. Därför är det viktigt att vi är försiktiga när det gäller hur vi använder föreningens medel. Vi måste dock ha kraft att fortsätta investera för att möta nya och gamla medlemmars förväntningar att banan och anläggningen utvecklas positivt.

För att vi ska fortsätta utvecklas och vara den trivsamma och öppna klubben som jag känner att vi är, så krävs en ökad insats på medlemsvård. Vi måste ta hand om varandra och ge våra medlemmar det lilla extra så att vi känner att vi överträffar förväntningarna. Att bli sedd, att vi hälsar på varandra och byter några ord är så viktigt. Så lite kan betydande så otroligt mycket!

Till sist vill jag slå ett slag för vår sponsorverksamhet. Att sälja sponsring är en svår uppgift som behöver ett stort hjärta för klubben och ett hårt arbete. Vi har en trogen skara företag som ser nyttan och värdet av att finnas runt klubben. Vi har numera en omfattande juniorverksamhet som vi vill fortsätta att utveckla, för de är vår framtid. Därför är alla inspel på nya företag som är intresserade av att vara med på vår resa viktig. Du ser på hemsidan under fliken sponsorer vad vi har för erbjudanden. Ta gärna kontakt med mig eller kansliet om ni har några inspel.

Svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK i februari 2020.

Sven Johannesson
Ordförande

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

 

Julen står vid dörren och vi är i slutet av 2019. Med en kort summering, så har året varit ett bra år för Glasrikets GK. Banan har varit fantastiskt bra, ekonomin är god och flera nya investeringar och projekt har satts igång.

Först vill jag rikta ett stort tack till ALLA som gör klubben bättre varje dag. Utan er, så är vi ingen förening som bygger på ideella krafter.

Här kommer ett litet axplock av vad som hänt och vad som händer nu och under vintern.

Vi har genomfört ett bra och välbesökt höstmöte hos vår samarbetspartner Toyota. På mötet diplomerades klubben för vårt arbete med Vision 50/50. Anzie Monell, som har varit vår pådrivare och ansvarig, fick välförtjänt ta emot diplomet av Svenska Golfförbundets Sandra Tancred Fulke. Bra jobbat!

Under hösten har vi startat upp ett antal projekt, som till viss del är i slutfasen. Vi är nästan färdiga med utbyggnaden av maskinhallen för att kunna hålla våra maskiner i gott förvar. Ni kommer vid 17:e hålets tee se utbyggnaden.

Vi är i uppstartsfasen med att bygga om rangen genom att bygga in viss del under tak och skapa en studio för att kunna erbjuda er en bättre miljö vid kurser och utprovning av klubbor. Till detta kommer ett antal platser till höger när ni kommer till rangen att vara under tak. Samtidigt påbörjas en tillbyggnad av golfbilsgaraget, så att vi kan samla våra bilar på ett ställe.

På banan sker ett antal förändringar till det bättre. Flertalet bunkrar läggs om. Nya kommer till och ett antal försvinner. Banan kommer för vissa kännas enklare, medan vi ger oss möjligheten att ibland få en riktigt utmanande bana. Till detta röjs det runt banan med stor hjälp av off-coursegänget samt att banarbetarna gräver nya diken för bättre dränering.

Till detta förbereds för att vi ska kunna erbjuda en riktigt utmanande bana nästa år genom att förlänga vissa tee. Detta medför att vi kommer att få tee för en banlängd på över 6000 meter. Riktigt spännande och för er som är intresserade att se arbetet, så är det bara att åka ut till banan. För ni har väl inte missat att vi i år, med seniorkommitténs hjälp, kan erbjuda en bättre bana för vintergolf.

Under hösten har vi i styrelsen tillsammans med våra tränare diskuterat och utrett om vi kan skapa en fotbollsgolfbana. Nu är vi i mål med förberedelserna och arbetet är igång. Banan kommer att ligga i utrymmet mellan vägen och hål 10. Shopen sköter driften av banan och vi delar på intäkterna. Vår bedömning är att vi på ett enkelt sätt kommer få fler som kommer till vår klubb och att restaurangen kommer öka sina intäkter, vilket gynnar oss alla.

Under hösten har vi i Sponsorkommittén arbetat fram ett nytt koncept för att göra våra erbjudanden enklare, bättre och tydligare. Om ni har kontakter eller känner något företag som skulle kunna vara intresserade, så ta gärna kontakt med oss. Ni kan med fördel gå in på klubbens hemsida för att se våra erbjudanden.

Styrelsen kommer efter helgerna att samlas för en årlig strategidag. På strategidagen arbetar vi med våra mål och visioner. Ser över vår verksamhet för att identifiera våra styrkor och möjligheter, men även svagheter och hot för att vi hela tiden ska bli bättre. Vi lägger en plan för hur vårt arbete i klubben ska genomföras de kommande åren och dra upp riktlinjerna. Det är en spännande dag där vi har högt i tak.

Som en liten föraning om vad som är på gång nästa år, så ligger det i planerna att genomföra en fest för alla medlemmar i klubben till våren eller sommaren. Känns som vi är i behov av att samla hela föreningen och ha trevligt tillsammans utanför själva golfen.

 

Till sist vill jag önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 2020.

 

Följ oss gärna på sociala medier, så håller ni er alltid uppdaterade.

Svinga lugnt och ta hand om er!

Glasrikets GK i december 2019

Sven Johannesson
Ordförande

Baninformation

Torsdagen den 7e november är sista dagen för spel på sommargreener. Som alltid är det svårt att veta på förhand när man ska stänga – man vill göra det i rätt tid för att ge gräset de bästa förutsättningarna inför vintern. Samtidigt vill man ha banan öppen för spel så länge som möjligt. En del undrar varför, när det fortfarande går att spela och temperaturen visar plusgrader. När temperaturen sjunker som den gjort nu så stannar tillväxten på gräset upp och gräset tar då mycket skada av spel. Ett svagt gräs är mer mottagligt för svampangrepp, vilket innebär att vi jobbar mycket under hösten just med att stärka gräset. Än så länge har greenerna klarat sig väldigt bra. Däremot kan man se på övriga ytor att svamptrycket är högt och vid spel tar vi med detta under skorna och vidare in på green.

Det återstår en del jobb med invintringen av banan och framförallt greenerna – bland annat en djupluftning för att bryta upp markpackning och skapa kanaler för luft och där gräset rötter senare kan växa sig djupare. Det bidrar också till en torrare green som är viktigt i invintringen eftersom svampen gillar fukt.

Hoppas ni haft en bra golfsäsong och att vi ses på banan igen nästa år. Tack för oss!

Med vänliga hälsningar,
Sebastian med personal

Ordförande har ordet

Först förlåt att jag inte har hört av mig på ett tag. Finns inga ursäkter. Hösten är här och för egen del älskar jag den höga luften och att golfbanan brukar vara som finast i september. Goda förutsättningar, med andra ord, för ett antal fina rundor till.

Bara kort en kommentar från läget i klubben. Vi mår bra. Vi utvecklas positivt på alla plan och framtiden ser ljus ut. Eftersom antalet medlemmar varierar under året, så jämför vi antalet vid samma tidpunkt de föregående åren. I augusti var vi 1 530 medlemmar. Vilket är 25 fler än föregående år och 176 fler än för tre år sedan. De som vi kallar fullbetalande medlemmar ökar med 34 stycken, där dock andelen utan spelrätt ökar, medan andelen med spelrätt minskar. Vi är nöjda att vi valde att behålla vårt introduktionsmedlemskap, där vi ser en tydlig ökning, samt när det gäller antalet nybörjare.

Ekonomin är i dagsläget god och vi fortsätter att investera i vår bana och anläggningar i övrigt. En av nyckelfrågorna för vår framgång är att vi är öppna för nya golfare, vi har en trevlig och positiv inställning till gäster, andra medlemmar och våra anställda. Till detta har vi en fin och lättillgänglig anläggning. Det ska vara enkelt att spela golf och alla ska känna att de hittar sin egen plats på klubben.

Om det finns mörka moln på himlen, så bygger klubbens verksamhet på stor del av ideella krafter. Jag har påpekat det innan, men det är oerhört viktigt att vi fortsätter att till stor del driva vår verksamhet med ideella krafter. Vi är en golfklubb och ideell förening där vi gemensamt hjälps åt att utveckla den. Vi har fått ett antal spontana ideella krafter via enkäten Players 1st. Är det fler som vill ställa upp, så är ni alltid välkomna att höra av er.

När det gäller anläggningen ser vi i dagsläget över att bygga ett nytt golfbilsgarage för att bättre skydda våra golfbilar. Vi arbetar på att utveckla rangen med en ny studio. Till detta vill vi fortsätta att utveckla banan. En investering i bevattning är prioriterad, samt en förbättring av bunkrarna och att arbeta med standarden på teerna.

Vi har nyligen gått ut med information kring incidenter på banan. Det är oerhört viktigt att vi respekterar detta. Vi alla förväntar oss en säker arbetsmiljö på våra arbeten och att vi på fritiden kan spela en golfrunda utan att riskera att träffas av en golfboll. Tyvärr är det inte alla som förstår sin egen roll och ansvar. För att vi ska fortsätta vara en attraktiv golfklubb krävs att vi hela tiden jobbar för en säker och god arbetsmiljö på vår klubb. Om ni ser incidenter och inte vet hur ni ska agera. Tveka inte att höra av er.

Känns som jag nästan glömmer bort det viktigaste, dvs själva golfen. KM är avklarad och nya mästare är korade. Grattis till Bettan, Daisy, Erik, Hampus, Hans-Erik och Idor. Extra roligt var att vi nu har en damklass med betydligt fler spelare (14 startande) och att våra juniorer gör stora framsteg.

Till sist vill jag slå ett slag för vårt kommande höstmöte. Datumet är den 30 oktober. Kallelse och övrig information kommer inom kort. Vill ni ta upp någon fråga, så hör av er till styrelsen.

Följ oss gärna på sociala medier, så håller ni er alltid uppdaterade.

Svinga lugnt! Njut av hösten och vår fina bana!

Glasrikets GK i september 2019

Sven Johannesson
Ordförande