Kallelse1vår

Kallelse2vår

Information om Glasrikets GK årsmöte. 

Årsmötet med medlemmarna i Glasrikets GK kommer att äga rum den 6 april. Tid och plats kommer att meddelas i samband med den officiella kallelsen, som enligt stadgarna skall skickas ut tidigast fyra och senast två veckor för mötet.

Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars.

 

Styrelsen