Den 20/4 höll Glasrikets GK sitt årsmöte där verksamheten för 2021 gicks igenom och lades till handlingarna.

Johan Johansson gick igenom ekonomin och vi kan konstatera att vi haft ännu ett bra år med ett resultat likt 2020.

Vi tackade även av de avgående styrelseledamöterna Sven Johannesson(Ordf), Julia Ahlrot, Annelie Steen och Lisa Eriksson. Stort tack för ert engagemang i styrelsearbetet.

Nyinvalda i föreningens styrelse blev Anzie Monell(Ordf), Camilla Mörberg och Anders Nielsen ledamöter, samt Marie Fasth suppleant. Andrea Nord valdes in i valberedningen.

Staffan Ekdahl presenterade projektet med ”Nytt klubbhus” Styrelsen och projektgruppen fick årsmötets bemyndigande att fortsätta processen med förnyat klubbhus, så vi medlemmar får ett bra underlag att ta beslut kring framöver.

Under kvällen höll även Kenneth Grahn en fin presentation om föreningens historia där det ideella engagemanget genomsyrar hela verksamheten och är anledningen till att vi befinner oss där vi är idag. Han avslutade med att be årsmötet att besluta om ett nytt vandringspris ”Till Peter Rydells minne”

Stort tack till alla närvarande, samt ett extra tack till Martin Edberg som tog hand om ordförandeklubban.

Nu ser vi fram emot ett fantastiskt golfår 2022

 

Vandringspris: ”Till Peter Rydells minne”

Johan Johansson informerade om klubbens ekonomi